Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Zamościu

Nowe kierunki studiów w Zamościu
Nowe kierunki studiów w Zamościu

1. Bezpieczeństwo narodowe - Akademia Zamojska

Studia licencjackie I-ego stopnia z trzyletnią nauką w trybie stacjonarnym i zaocznym. Kierunek pozwala uzyskać praktyczne umiejętności i wiedzę na temat bezpieczeństwa państwa w ujęciu zarówno wojskowym, jak i zagrożeń wewnętrznych, porządku publicznego i działań antykryzysowych.

Absolwenci kierunku z powodzeniem zasilają szeregi służb mundurowych, wojska i policji, zajmują decyzyjne stanowiska w administracji w działach zajmujących się bezpieczeństwem i sztabach antykryzysowych czy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

 

2. Finanse i rachunkowość - Akademia Zamojska

Trzyletnie studia licencjackie, prowadzone w systemie dziennym i zaocznym. Studenci w trakcie nauki otrzymują praktyczne wiedzę z dziedzin takich jak statystyka, analiza, bankowość czy finanse, z możliwością wyboru specjalności finanse i bankowość lub rachunkowość i podatki.

Dzięki zdobytym umiejętnościom młodzi finansiści znajdują pracę w biurach rachunkowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach i korporacjach na stanowiskach kierowniczych w działach rachunkowych.

 

3. Pielęgniarstwo - Akademia Zamojska

Studia licencjackie i magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Nauka na kierunku przygotowuje do wymagającej i odpowiedzialnej pracy, uczy kontaktu z pacjentem i pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy na konkretnych blokach szpitalnych.

Pielęgniarstwo otwiera drogę do podjęcia pracy we wszystkich oddziałach i instytucjach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy pomocy społecznej.

 

4. Logistyka - Akademia Zamojska

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie z nauka prowadzona w trakcie 6 semestrów (3 lata). Studia dają możliwość zdobycia fachowej wiedzy na temat metod planowania efektywnego transportu surowców, dystrybucji, centrów spedycyjnych i zaopatrzenia, z możliwą specjalizacją w kierunku transportu lądowego bądź logistyce produkcji i inżynierii jakości.

Absolwent podejmuje pracę w firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych i spółkach handlu zagranicznego.

 

5. Mechanika i budowa maszyn - Akademia Zamojska

3,5 letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I-ego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie nauki zdobywana jest wiedza na temat budowy, eksploatacji i nadzoru urządzeń i maszyn mechanicznych, silników pojazdowych czy specjalistycznych maszyn obrabiających i wykorzystywanych w druku 3D.

Absolwent może podjąć pracę w firmach i fabrykach produkcyjnych, przemyśle samochodowym oraz jako projektant i nadzorca linii produkcyjnych.

 

6. Informatyka - Akademia Zamojska

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia z trzyletnią nauką (6 semestrów). Kierunek pozwala zdobyć umiejętności administrowania siecią komputerową, programowania, tworzenia i zarządzania bazami danych czy tworzenie treści multimedialnych, studenci mogą wybrać specjalność związaną z bezpieczeństwem sieci informatycznych lub technologiami multimedialnymi i internetowymi.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w branży IT, administratorzy sieci, programiści i specjaliści multimediów.

 

7. Pedagogika- Akademia Zamojska

Trzyletnie studia licencjackie prowadzone w formie dziennej – stacjonarnej i niestacjonarnej. W trakcie nauki, studenci mogą wybrać specjalność związaną z zainteresowaniami i przyszłą pracą, decydując się na edukację dorosłych i pracę z osobami starszymi lub specjalność – piecza zastępcza i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Dyplom ukończenia studiów na tym kierunku daje możliwość zatrudnienia w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, jako pedagog szkolny czy terapeuta.

 

8. Turystyka i rekreacja - Akademia Zamojska

Stacjonarne studia licencjackie z nauka trwającą trzy lata. Studenci kierunku podnoszą swoje umiejętności organizacyjne, zdobywają wiedzę przyrodniczo-geograficzną, osiągają umiejętności animatora czasu wolnego.

Absolwent kierunku najczęściej pracuje w domach kultury, ośrodkach wypoczynkowo-rekreacyjnych, biurach podróży, parkach krajobrazowych czy firmach usługowych oferujących zajęcia rekreacyjno-turystyczne.


Data publikacji: 06.02.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zamościu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zamość