Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Zamościu w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Zamościu w roku akademickim 2021/2022Najdroższe kierunki studiów w Zamościu w roku akademickim 2021/2022
1. Kierunek Mechanika i budowa maszyn 2770 zł/semestr– Akademia ZamojskaMechanika i budowa maszyn, to studia inżynierskie I-ego stopnia o profilu praktycznym, na których nauka prowadzona jest w trybie dziennym stacjonarnym i niestacjonarnym w formie płatnej, nauka na kierunku trwa 3,5 roku – 7 semestrów. Techniczny charakter studiów pozwala uzyskać specjalistyczną wiedzę na temat budowy urządzeń mechanicznych, maszyn i silników samochodowych, a także poznać metody projektowania urządzeń i obsługę specjalistycznego sprzętu w tym zaawansowane maszyny skrawające czy specyfikę druku 3D. Dzięki różnym formom specjalizacyjnym, studenci mogą rozwijać swoje umiejętności związane z mechanika pojazdową, uzyskać specjalistyczną wiedzę na temat obrabiarek sterowanych numerycznie, lub współpracować w pozyskiwaniu ekologicznej energii montując i projektując systemy pozyskujące Odnawialne Źródła Energii. Umiejętności praktyczne absolwentów pozwalają im znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych laboratoriach i zakładach produkcyjnych, firmach montażowych OZE czy jako projektanci linii montażowych.2. Kierunek Pielęgniarstwo 2510 zł/ semestr– Akademia ZamojskaPielęgniarstwo na Akademii Zamojskiej, to kierunek trzy letnich studiów licencjackich i dwuletnie studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wymagający i poszukiwany zawód, wymaga od studentów nauki przedmiotów medycznych z anatomią, genetyką, farmakologia czy radiologią, nauk społecznych z psychologią, etyka zawodu, socjologią i pedagogiką oraz przedmiotów kierunkowych związanych z przyszłym zawodem. Studenci poznają aspekty pielęgniarstwa w położnictwie, psychiatrii czy stanach zagrożenia życia, opiekę paliatywna czy ratownictwo medyczne. Specyfika pracy wymaga wielu zajęć praktycznych, gdzie podnoszone są kwalifikacje zawodowe niezbędne w przyszłej pracy pielęgniarskiej. Odpowiedzialny zawód jakim jest pielęgniarstwo pozwala absolwentom kierunku bardzo szybko znaleźć pracę, w dzisiejszych czasach jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w każdym regionie kraju i poza granicami. Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarskim i prawo do wykonywania zawodu, pozwala absolwentom rozpocząć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, opiece społecznej, rodzinnej i środowiskowej. 3. Kierunek Filologia angielska 2085 zł/ semestr – Akademia Zamojska Filologia angielska jest kierunkiem oferowanym przez Akademię Zamojską w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich I-ego stopnia, na których nauka prowadzona jest w trakcie 6 semestrów – 3 lat. Filologia angielska to jeden z najbardziej obleganych kierunków, umożliwiających absolwentom niemal pewne zatrudnienie w wielu branżach. Studenci w trakcie nauki uzyskują praktyczną znajomość języka angielskiego, poznają sztukę, historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych, zdobywają wiedzę na temat językoznawstwa, podstaw tłumaczenia z języków obcych, przyswajają metodykę nauczania języka, biorą udział w warsztatach i seminariach językowych, mogą specjalizować się w języku angielskim w biznesie i turystyce lub wybrać specjalność nauczycielską. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wsparcie biznesu we wszystkich gałęziach gospodarki, obsługa i piloci wycieczek zagranicznych, pracownicy spółek i przedsiębiorstw handlu zagranicznego, międzynarodowych korporacji, biur tłumaczeń, lektorzy szkół językowych czy nauczyciele języka angielskiego.

Data publikacji: 11.10.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zamościu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zamość