Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Zamościu

Najpopularniejsze kierunki studiów w ZamościuNajpopularniejsze kierunki studiów w Zamościu
1. 2 kandydatów na jedno miejsce - Filologia angielska – Akademia Zamojska Kierunek Filologia angielska na Akademii Zamojskiej, ma formę studiów licencjackich I-ego stopnia, z nauką odbywającą się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym-płatnym), w trakcie 6 semestrów – 3 lat. Studia oferują nie tylko sposobność intensywnej nauki języka angielskiego na poziomie licencjackim i możliwość zdobycia europejskich certyfikatów językowych, ale również otwierają absolwentom szerokie perspektywy na współczesnym rynku pracy. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego modelu nauczania, studenci jeszcze w trakcie nauki mogą zdecydować o kierunku rozwoju umiejętności lingwistycznych i wybrać kierunek przyszłego zatrudnienia. Uczelnia oferuje ścieżkę specjalizacyjną - język angielski w biznesie i turystyce, która pozwoli swobodnie posługiwać się językiem branżowym, co ułatwi kontakty biznesowe i pilotaż wycieczek zagranicznych oraz specjalizację – nauczycielską, która przygotuje merytorycznie studentów do przyszłej pracy w edukacji. W zależności od wyboru specjalności, opłata za studia niestacjonarne wynosi 1985zł (angielski w biznesie i turystyce) lub 2085zł (nauczycielska) za semestr.2. 1,8 kandydata na jedno miejsce -Mechanika i budowa maszyn – Akademia ZamojskaMechanika i budowa maszyn, to 3,5 letnie studia I-ego stopnia inżynierski, prowadzone w trybach dziennym – stacjonarnym i niestacjonarnym w formie odpłatnej. Studia o profilu praktycznym, dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera i zdobycia szerokiej wiedzy związanej z budową urządzeń mechanicznych, silników samochodowych, eksploatacji i obsługi specjalistycznych urządzeń czy zasad projektowania maszyn i automatów produkcyjnych. Na III roku studiów, istnieje możliwość wyboru ścieżki specjalizacyjnej w specjalnościach takich jak obrabiarki sterowane numerycznie – wykorzystujące w pracy cyfrowe dane wejściowe, pojazdy samochodowe – specjalność skupiająca się na mechanice samochodowej oraz odnawialne źródła energii – moduł pozwalający zdobyć praktyczną wiedzę na temat montażu, eksploatacji i projektowania systemów wykorzystywanych w OZE. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych odbywających się w wyspecjalizowanych laboratoriach, absolwenci kierunku gotowi są do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, firmach energetycznych i OZE.3. 1,4 kandydata na jedno miejsce - Bezpieczeństwo narodowe – Akademia ZamojskaStudia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, maja charakter studiów licencjackich I-ego stopnia, na których nauka trwa 6 semestrów (3 lata) i prowadzona jest w trybach stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym/wieczorowym), studia na kierunku są bezpłatne. Nowoczesna formułą zajęć dydaktycznych pozwala studentom zdobyć szeroką wiedzę na temat problemów związanych z bezpieczeństwem państwa, zarówno w ujęciu militarnym, jak i w znaczeniu porządku publicznego i analizy zagrożeń wewnętrznych. Studia przygotowują absolwentów do pracy związanej z obronnością kraju, przekazują wiedzę na temat struktur i funkcjonowania służb mundurowych, ochroną infrastruktury i ludności na szczeblu lokalnym i krajowym, zasad bezpieczeństwa informacyjnego czy działań w sytuacjach kryzysowych. Problematyka studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia również w działach administracji centralnej i samorządowej, izbach celno-skarbowych, Służbie Więziennej czy prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem publicznych i ochrona osób i mienia.

Data publikacji: 11.10.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zamościu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zamość