Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł od od od 1650zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od 2150zł od od

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł od od od

Biologia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od 1900zł

Biotechnologia

Zobacz

Cena za semestr od 3200zł od od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zobacz wiecej

Edytorstwo

Zobacz

Ekonomia

Zobacz

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł od od od 2800zł

Filologia polska Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Filologia rosyjska

Cena za semestr od od od od 1500zł

Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

Filozofia

Fizyka Zobacz wiecej

Geografia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2150zł od od od 2150zł

Germanistyka

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Historia Zobacz wiecej

Humanistyka drugiej generacji Zobacz wiecej

Zobacz

Informatyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł od od od

Inżynieria bezpieczeństwa Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2150zł od od

Inżynieria materiałowa Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2150zł od od 2150zł

Inżynieria techniczno-informatyczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2150zł od od od 2150zł

Kryminologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Kulturoznawstwo Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Zobacz

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Zobacz

Zobacz

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Zobacz

Zobacz

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków)

Logopedia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od

Matematyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Mechatronika Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł

Ochrona środowiska Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Zobacz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cena za semestr od od od 1900zł od

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

Zobacz

Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł

Pedagogika z modułem logopedia

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna

Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza

Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem resocjalizacja

Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł

Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

Cena za semestr od od od od 1600zł

Politologia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł

Praca socjalna Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od od od

Prawo w biznesie

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od od od

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2450zł od

Regionalistyka europejska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1450zł od od od

Rewitalizacja dróg wodnych

Cena za semestr od od 2150zł od od

Socjologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1250zł od od od

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2150zł od od od 2150zł

Wojskoznawstwo

Zobacz

Wychowanie fizyczne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Cena za semestr od od od od 1650zł

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Cena za semestr od 2150zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wybierz najlepszy kierunek na studia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim, która oferuje prawie 60 kierunków studiów. Od ponad 50 lat kształcimy studentki i studentów, udowadniając, że z tradycją znakomicie łączy się nowoczesność i innowacyjność. Nasza akademicka historia zrodziła się wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), która została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974-2000), następnie w Akademię Bydgoską (2000-2005), by finalnie w 2005 roku przyjąć zaszczytne miano Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ponad 100 tysięcy absolwentów - tyle młodych osób, pełnych zapału i chęci do pracy, ukończyło naszą uczelnię, odbierając swój wymarzony dyplom. To dla nas najpiękniejszy rezultat, który uzyskaliśmy dzięki wieloletnim staraniom oraz ogromnym nakładom pracy.

Pracujemy dla studentów i ze studentami

To dydaktycznym UKW. Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. To studenci są dla nas najważniejsi. Dbamy o to, by mogli oni w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Organizowane konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, koła, dodatkowe konsultacje oraz ścisła współpraca w relacji student - wykładowca powodują, że praca wkładana w proces dydaktyczny przynosi rezultaty. Wielu zdolnych absolwentów kontynuuje naukę, pozostając na Uczelni jako doktoranci. To dowód na to, że zaszczepiona w młodych ludziach chęć do poszerzania wiedzy, procentuje na przyszłość.

Jest w czym wybierać!

Możemy pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną, na którą składa się niespełna 60 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich oraz uzupełniających (II stopnia). Zachęcamy również do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej!
Uniwersytet prowadzi również prawie 25 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Rokrocznie przybywa nam nowych kierunków, które tworzymy w odpowiedzi na zapotrzebowani rynku pracy. Co ważne, nasz rozwój doceniany jest przez Maturzystki i Maturzystów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, widoczne jest podczas rekrutacji. W ostatnich latach nasza Uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie zaś studiuje u nas 8 tysięcy studentów.

Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Nauka ponad wszystko!

UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w zakresie historii, w 2015 - językoznawstwa, 2017 - literaturoznawstwa, 2019 - nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).

UKW stawia na rozwój!

Uczelnia coraz skuteczniej pozyskuje fundusze na doskonalenie swojego potencjału. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację kilku projektów m.in.: Stawiamy na rozwój UKW w kwocie prawie 11,7 mln zł, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na projekt: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego -11,6 mln zł, Nowoczesny Uniwersytet ponad 5 mln zł i 3,6 mln zł na projekt Uniwersytet Równych Szans. Dzięki funduszom rozwijana jest także oferta dla studentów i absolwentów, na projekt: Pedagogika resocjalizacyjna studia dualne dostaliśmy ponad 2,5 mln zł, ponad 1,6 mln zł na -Humanistykę Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier, ponad 2,8 mln zł wsparcia zyskali absolwenci w ramach projektu: Wykwalifikowani. Aktywni. Komunikatywni absolwenci UKW.
Sukcesy, wsparcie oraz ciekawe inicjatywy. Nasi naukowcy są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Swoimi wynikami badań dzielą się często podczas organizowanych na Uczelni konferencjach naukowych. Wydarzenia te przyciągają na uczelnię wybitnych badaczy z całego świata. Wielu specjalistów z UKW pełni zaszczytną role pełnomocników i doradców władz na szczeblu centralnym i samorządowym w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach nauki. Dzięki uzyskanym wymiernym efektom ciężkiej pracy, kadra naukowo-dydaktyczna udowadnia, że Uczelnia stanowi dla nich wyjątkowe miejsce do rozwoju.

Nagrody przyznawane przez międzynarodowe jury w zakresie innowacyjności podczas targów branżowych potwierdzają natomiast coraz większą dynamikę współpracy gospodarczej uczelni z otoczeniem. Nie zapominamy o popularyzacji nauki i osiągnięć naszych naukowców i studentów, chętnie dzielimy się wiedzą i pasją podczas przedsięwzięć takich jak: Noc Biologów, Dni Turystyki, Polskie Dni Nauki, Bydgoski Festiwal Nauki, Młodzi Odkrywcy, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejska Noc Muzeów, konkursy czy liczne warsztaty.

Stanowimy całość!

Wspieramy się, wsłuchujemy się nawzajem w swoje potrzeby, udzielamy rad – współpracujemy. Jako społeczność uniwersytecka tworzymy uczelnianą rodzinę. Bramy naszego Uniwersytetu są zaś stale otwarte na nowe rozwiązania. Wciąż dążymy do stworzenia najnowocześniejszych warunków do rozwoju. Dzięki UKW możemy spełniać swoje marzenia!

 

Zasady rekrutacji

Wybierz najlepszy kierunek na studia:
• Studia I stopnia: Studia pierwszego stopnia
• Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie
• Studia drugiego stopnia: Studia drugiego stopnia
• Szkoła doktorska: Szkola doktorska
• Studia podyplomowe: Studia podyplomowe

Ważne informacje:

Dokumenty
Krok po kroku
Harmonogram rekrutacji
Opłata rekrutacyjna
Kandydaci niepełnosprawni
Zasady przyjmowania cudzoziemców
Akademik
Najczęściej zadawane pytania
Niezbędnik „Pierwsze kroki na Uczelni”

 

Kontakt

KONTAKT
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 (centrala)

Media społecznościowe:
Facebook
Instagram
Twitter
You Tube

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: +48 52 341 91 07, +48 52 341 91 08
fax.: +48 52 341 47 79
e-mail: bwm@ukw.edu.pl
www.bwm.ukw.edu.pl 

Kontakt

85-064 Bydgoszcz

ul. J. K. Chodkiewicza 30

tel.:

52 389 28 11,
52 320 67 78