Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Turystyka i rekreacja

Fot. www.freedigitalphotos.net


Studia podyplomowe z zakresu turystki i rekreacji to doskonały punkt wyjścia do zdobycia wąskiej specjalizacji zawodowej. Pracujesz w branży turystycznej lub nosisz się z zamiarem podjęcia takiej pracy? Przeczytaj, w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje.

Turystyka stanowi obecnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. W połączeniu z rekreacją tworzy z kolei silny duet, który wypracował mocną pozycję na polskim rynku usługowym i stale się rozwija. Jako że Polacy zmieniają swoje nawyki dotyczące spędzania wolnego czasu, a także pragną gospodarować nim w sposób bardziej świadomy i aktywny niż kilka lat temu, coraz większe wyzwania stawia się pracownikom branży turystycznej – muszą się oni rozwijać razem z całym sektorem.

Wyspecjalizuj się w turystyceWraz z rozrastaniem się rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, wzrasta popyt na osoby, które posiadają kwalifikacje pozwalające im podjąć pracę w branży. Symptomem dużego, zróżnicowanego zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników jest także oferta edukacyjna z zakresu studiów podyplomowych – turystyka i rekreacja to kierunek wyjściowy dla wielu wąskich specjalizacji, jak na przykład: menedżer turystyki i hotelarstwa, menedżer spa & wellnes, turystyka uzdrowiskowa, menedżer informacji i promocji w turystyce, zarządzanie gospodarką turystyczną, turystyka religijna.

Cel studiów podyplomowych z zakresu turystyki i rekreacjiCelem studiów podyplomowych na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników branży turystycznej. Oczywiście w zależności od specjalności, jaką wybiorą słuchacze, cel ten definiowany jest nieco inaczej. Głównym zadaniem studiów podyplomowych z zakresu turystki i rekreacji jest jednak bez wątpienia przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, adekwatnej do zmieniających się trendów.

Dla kogo?Również w odniesieniu do specjalizacji definiowany jest adresat studiów podyplomowych z zakresu turystyki i rekreacji. Jest nim najczęściej osoba zatrudniona w sektorze usług turystycznych, która pragnie podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności – nierzadko z myślą o awansie. Studia te stworzono także z myślą o osobach, które zamierzają dopiero podjąć zatrudnienie w organizacjach oraz przedsiębiorstwach turystycznych lub samodzielnie poprowadzić turystyczną działalność gospodarczą.

ProgramProgram studiów z zakresu turystki i rekreacji różni się w zależności od wybranej specjalizacji. Słuchacze wezmą prawdopodobnie udział w zajęciach z przedmiotów w pewnym sensie podstawowych:

- rynek turystyczny i jego badanie;
- elementy prawa w turystyce;
- współczesne tendencje światowe a system organizacji turystyki w Polsce;
- podstawowe pojęcia w turystyce;
- organizacja turystyki w Polsce;
- przedsiębiorstwa turystyczne na rynku;
- kontakty międzykulturowe w turystyce;
- współczesny rynek turystyczny;
- zrównoważony rozwój w turystyce;
- funkcje turystyki.

Szczegółowy program ramowy zajęć można zazwyczaj uzyskać w sekretariacie wybranej uczelni lub ściągnąć z jej strony internetowej.

Organizacja studiów, opłaty, rekrutacjaStudia podyplomowe trwają zwykle dwa semestry, jednak na poszczególnych uczelniach mogą trwać dłużej (na przykład przez wzgląd na daną specjalizację). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, a więc weekendowo – najczęściej dwa razy w miesiącu.

Jeżeli chodzi o opłaty, to wahają się one pomiędzy 3,5 tysiąca złotych a 5,5 tysiąca złotych (i w tej kwestii nie bez znaczenia jest wybrana specjalizacja). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Rekrutacja przebiega najczęściej w sposób otwarty, co znaczy, że głównym kryterium przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. Komplet dokumentów powinien zawierać między innymi:

- dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis);
- życiurys lub/i kwestionariusz osobowy;
- dwa zdjęcia (format legitymacyjny);
- potwierdzenie dokonania opłaty za studia.


Red. Barbara StachnikData publikacji: 04.03.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły