Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwaChcesz podnieść swoje zawodowe kompetencje? Zdobyć aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, która pozwoli Ci podjąć interesującą, dobrze płatną pracę? A może zamierzasz ubiegać się o certyfikat księgowego? Te studia są dla Ciebie!

Celem studiów podyplomowych na kierunku „rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uczestnictwo w studiach umożliwia słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy zorientowanej na praktykę, między innymi z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunku kosztów, a także z zakresu funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego. W toku studiów słuchacze zdobędą również umiejętność interpretowania autonomiczności prawa podatkowego i bilansowego; czytania informacji dostarczonych przez system rachunkowości; grupowania, alokacji i kontroli kosztów.

Cenne kompetencje

Dzięki teoretycznej wiedzy specjalistycznej wyniesionej ze studiów, absolwenci posiadają zaawansowane umiejętności księgowe, potrafią również podejmować trafne decyzje finansowe i w analityczny sposób oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dysponując dyplomem ukończenia studiów, absolwenci mogą ubiegać się – bez konieczności przystępowania do egzaminu państwowego – o certyfikat księgowego, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czy tylko dla księgowych?

Oferta programowa studiów podyplomowych na kierunku „finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” została przygotowana specjalnie na potrzeby kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr z obszaru finansów i rachunkowości. Jest ona adresowana przede wszystkim do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, kadry kierowniczej, ale także do innych osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne (w formie wykładów i ćwiczeń) z następujących przedmiotów:- podstawy rachunkowości;- rachunkowość finansowa;- sprawozdawczość finansowa;- rachunkowość podatkowa;- prawo: gospodarcze- prawo cywilne;- prawo pracy;- analiza finansowa;- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza;- podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, VAT, inne podatki;- ordynacja podatkowa, optymalizacja podatkowa;- współpraca przedsiębiorstwa z bankiem;- komputeryzacja rachunkowości;- finanse i zarządzanie finansami: pieniądz w czasie, rynek kapitałowy, instrumenty pochodne, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;- ubezpieczenia społeczne;i inne.

Organizacja studiów, koszty

Studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw trwają zazwyczaj dwa semestry. Nabór na studia prowadzony jest dwa razy do roku: zarówno na semestr zimowy (jesienią), jak i na semestr letni (wiosną). Kierunek znajduje się w ofercie studiów podyplomowych uczelni państwowych oraz prywatnych. Słuchacze uczestniczą w zjazdach weekendowych, które odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Opłata za studia wynosi od 3,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych (za dwa semestry), istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty. Większość uczelni oferuje kandydatom możliwość spłaty w co najmniej dwóch ratach.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter otwarty, a nabór przeprowadzany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia – licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, nie ma jednak wymogów co do kierunku kształcenia. Dyplom (oryginał lub odpis) jest jednym z wymaganych dokumentów aplikacyjnych. Oprócz niego kandydaci muszą złożyć podanie o przyjęcie na studia, CV lub kwestionariusz osobowy, fotografie w formacie legitymacyjnym, kserokopię dowodu tożsamości oraz dowód wpłaty. Należy pamiętać o wyznaczonej dacie składania aplikacji. Red. B. Stachnik

Data publikacji: 25.02.2019