Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Medycyna estetyczna dla lekarzy

Medycyna estetyczna dla lekarzyDbałość o urodę i atrakcyjność fizyczną już od kilku lat nie ogranicza się jedynie do prostych zabiegów, tradycyjnie wykonywanych w gabinetach kosmetycznych. Na rynku usług kosmetologicznych pojawiają się coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, stosowane w celu zachowania zdrowego i młodego wyglądu.

Z roku na rok, w imponującym tempie, rośnie także popularność zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, do przeprowadzania których uprawnienia posiadać może jedynie lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami. Wzrasta w związku z tym również zapotrzebowanie na specjalistów, w odpowiedzi na które uczelnie – tak państwowe, np. Warszawski Uniwersytet Medyczny, jak i prywatne, np. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – przygotowały ofertę studiów podyplomowych na kierunku „medycyna estetyczna dla lekarzy”.

 

Adresaci studiów? Lekarze!

 

Studia podyplomowe na tym kierunku przeznaczone są, jak sama nazwa wskazuje, dla absolwentów studiów medycznych, niezależnie od ukończonej specjalizacji, którzy posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu.

Kandydaci powinni być zorientowani na prowadzenie praktyki lekarskiej z zakresu medycyny estetycznej. Jako że wymaga to nie tylko specyficznej, interdyscyplinarnej edukacji podyplomowej, ale również ustawicznego doskonalenia umiejętności (zarówno praktycznych, jak i teoretycznych), powinna cechować ich także chęć stałego rozwoju zawodowego.

 

Organizacja, koszty

 

Studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy trwają dwa lub trzy semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, co oznacza, że słuchacze spotykają się podczas weekendowych zjazdów (najczęściej co dwa tygodnie).

Uczestnictwo w studiach podyplomowych na tym kierunku wiąże się z opłatami, które wahają się – w zależności od wybranej uczelni – od 15 tysięcy do 32 tysięcy złotych za całość studiów. Czesne wpłacić można jednak w kilku ratach. Kandydaci na studia będą musieli także uiścić opłatę rekrutacyjną (ok. 150-200 złotych).

 

Program studiów

 

Przykładowy program studiów (np. na WUM-ie), składający się z wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów, wygląda następująco:

 • skóra, włosy, paznokcie: budowa i medyczne podstawy pielęgnacji;
 • likwidacja następstw starzenia się skóry: metody inwazyjne i nieinwazyjne;
 • nadpotliwość: przyczyny i metody postępowania;
 • najczęstsze choroby skóry: diagnostyka i postępowanie;
 • postępowanie w przypadku powikłań i w nagłych stanach w medycynie estetycznej;
 • skóra a promieniowanie ultrafioletowe;
 • włosy i paznokcie: diagnostyka i leczenie chorób, pielęgnacja oraz zabiegi estetyczne;
 • techniki obrazowania skóry i inne.

Realizując program studiów, słuchacze nie tylko zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej – poznają także podstawy zarządzania, marketingu i promocji oferowanych usług.

 

Rekrutacja

 

Aby rozpocząć studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej, należy w wyznaczonym terminie złożyć wymagane dokumenty. Każda z uczelni indywidualnie określa, co ma się znaleźć w aplikacji, jednak najczęściej są to:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy i/lub CV,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podpisane fotografie legitymacyjne,
 • dowód wpłaty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.

Nabór na studia, w zależności od wybranej uczelni, przeprowadzany jest raz lub dwa razy do roku. Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji zapoznać się można między innymi na stronach internetowych szkół wyższych. 

Red. B. Stachnik


Data publikacji: 03.12.2018