Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Transport i spedycja

Transport i spedycjaStudia podyplomowe z zakresu transportu i spedycji to propozycja dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z rozwijającą się prężnie branżą. To przy okazji możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – sprawdź jak go zdobyć!

Dynamiczny rozwój ekonomiczny krajów Unii Europejskiej warunkuje zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe i spedycyjne. Wszystko, co zostanie wyprodukowane, musi bowiem, prędzej czy później, trafić do nabywcy, a więc zostać przetransportowane w odpowiednie miejsce. Sektor usług TLS rozwija się w związku z tym prężnie, tworząc nowe miejsca pracy dla osób posiadających pożądane kwalifikacje.

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku „transport i spedycja” zapewnią słuchaczom solidną porcję merytorycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki transportowej oraz rynków transportowych. Przybliżą specyfikę prowadzenia przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych oraz zarządzania nimi, a także zasady organizacji transportu w przemyśle i handlu. Słuchacze zgłębią też zagadnienia związane z problematyką prawną (w tym konwencje i umowy dotyczące przewozu rzeczy i osób), znaczenie samorządu gospodarczego oraz instytucji państwowych w sektorze usług TSL.

Jak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu transportu i spedycji zwalnia z egzaminu państwowego, do którego należy przystąpić, aby otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (z zakresu krajowych oraz międzynarodowych przewozów osób i rzeczy). Posiadanie certyfikatu w oczywisty sposób podnosi atrakcyjność pracownika w oczach pracodawcy i zwiększa tym samym możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się branży transportowej.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby, które są już związane zawodowo z transportem i spedycją, a także te, które zamierzają dopiero rozpocząć taką pracę lub zmienić branżę. Szczególną grupą adresatów są reprezentanci kadry kierowniczej i menedżerskiej w przedsiębiorstwach sektora TSL, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, które posiadają wewnętrzne działy transportu czy dystrybucji. Uczestnikami studiów są również nierzadko pracownicy administracji publicznej.

Organizacja, koszty

Studia trwają dwa semestry, w trakcie których słuchacze uczestniczą w zjazdach organizowanych zazwyczaj co dwa tygodnie (w trybie niestacjonarnym). Koszt uczestnictwa w studiach wynosi od 2 tysięcy złotych do 3 tysięcy złotych za jeden semestr nauki; z podjęciem studiów wiąże się także konieczność uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (100-200 złotych). Niektóre uczelnie umożliwiają słuchaczom spłatę czesnego w systemie ratalnym – o taką możliwość warto zapytać jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji.

Program studiów

Na program studiów składają się zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń. Słuchacze będą uczestniczyć między innymi w zajęciach z następujących przedmiotów: - prawo cywilne;- prawo handlowe;- transport w międzynarodowych klauzulach handlowych;- regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców;- cło w transporcie i spedycji;- podstawy ekonomiki transportu i spedycji;- transport w polskiej gospodarce i handlu zagranicznym;- kierunki rozwoju Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej;- główne szlaki transportowe na świecie;- organizacje krajowe i międzynarodowe w transporcie i spedycji;- organizacja i technika przewozów morskich, lotniczych i kombinowanych;- specjalne przewozy drogowe ładunków i materiałów niebezpiecznych;- prowadzenie działalności spedycyjnej;- ubezpieczenie w transporcie i spedycji;- marketing w transporcie;- finansowanie inwestycji w transporcie i spedycji i zarządzanie ryzykiem finansowym;- dostęp do rynku;- bezpieczeństwo drogowei inne.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega z reguły podobnie: kandydat zobowiązany jest, by w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć komplet dokumentów. W skład takiej aplikacji wchodzi najczęściej, oprócz podania o przyjęcie na studia, dyplom (oryginał lub odpis) ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, kwestionariusz osobowy lub CV, fotografie legitymacyjne oraz dowód (albo deklaracja) wpłaty. Nabór odbywa się zwykle według kolejności zgłoszeń.Red. B. Stachnik

Data publikacji: 17.12.2018