Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Menedżer jakości

Menedżer jakości„Jakość” definiować można na wiele sposobów. Jedna z definicji, szczególnie ważna w kontekście zarządzania, mówi, że „jakość produktu – czy też usługi – to zdolność do zaspokojenia, a czasem przewyższenia potrzeb Klienta”. To właśnie jakość stanowi główny (obok ceny i obsługi) element konkurencyjności i umacnia na rynku pozycję przedsiębiorstwa.

Współcześnie to jakość decyduje o zainteresowaniu potencjalnego Klienta, ponieważ ilość produktów i usług nie robi już na nikim większego znaczenia. Wysoka jakość jest zatem... kluczem do sukcesu! Zarządzanie jakością jest z kolei funkcją menedżerską, która odpowiada za wszystkie aspekty powiązane z jakością produktu lub usługi. Rozwój zawodowy kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za jakość jest w związku z tym niezbędnym elementem rozwoju całego przedsiębiorstwa, któremu zależy na tym, aby pozostać konkurencyjnym. Studia podyplomowe dla menedżerów jakości to pewnego rodzaju wymóg naszych czasów i odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska biznesowego.

 

Cel studiów dla menedżerów jakości

 

Celem studiów podyplomowych dla menedżerów jakości jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią im wykorzystywanie w pracy zawodowej nowoczesnych systemów, metod oraz technik zarządzania jakością.

W toku studiów słuchacze zapoznają się z kompleksowo ujętą problematyką systemowego zarządzania jakością, co umożliwi im w przyszłości objęcie stanowisk menedżerskich w organizacjach i przedsiębiorstwach różnego rodzaju.

 

Adresaci studiów

 

Studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie jakością” stworzono z myślą o osobach, które w swojej pracy zawodowej odpowiadają za jakość produktu i które zajmują się – lub zamierzają się zajmować w przyszłości – między innymi: sterowaniem jakością, zapewnianiem jakości, marketingiem jakości lub logistyką jakości.

Wielu słuchaczy decyduje się na studia, gdyż chce ubiegać się o certyfikaty, np. Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwa Informacji lub Audytora Wewnętrznego Systemów Bezpieczeństwa Żywności, i tym samym podnosić swoją atrakcyjność na rynku pracy. Kierunek jest przeznaczony dla absolwentów studiów wyższych, które posiadają tytuł licencjata, inżyniera albo magistra.

 

Organizacja studiów, koszty

 

Studia podyplomowe dla menedżerów jakości trwają dwa semestry. Naukę na kierunku „zarządzanie jakością” podjąć można zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Słuchacze spotykają się najczęściej co dwa tygodnie podczas weekendowych zjazdów (studia podyplomowe organizowane są w trybie niestacjonarnym). Koszt uczestnictwa w studiach wynosi od 4 tysięcy złotych do 7 tysięcy złotych – w zależności od wybranej uczelni. Warto pamiętać jednak o możliwości rozłożenia czesnego na raty, większość uczelni oferuje taką możliwość kandydatom.

 

Program studiów

 

W toku studiów słuchacze uczestniczyć będą w zajęciach dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów z następujących przedmiotów:

 • wybrane narzędzia i metody zarządzania jakością
 • jakość produktów i usług
 • standaryzacja jakości w Unii Europejskiej
 • znaki jakości
 • badania satysfakcji Klienta
 • HACCP, GLP, GMP oraz inne systemy zarządzania w sektorze spożywczym
 • Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w Total Quality Management
 • zarządzanie ryzykiem i nadzór operacyjny w znormalizowanych systemach zarządzania
 • rachunek kosztów jakości
 • system zarządzania jakością według norm ISO
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie środowiskowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • audyty zintegrowanych systemów zarządzania i inne.

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe ma charakter otwarty i przebiega zwykle według kolejności zgłoszeń. Oznacza to, że – aby móc rozpocząć studia – kandydat powinien w wyznaczonym terminie dopełnić wymagań formalnych, między innymi złożyć komplet dokumentów i uiścić wszelkie niezbędne opłaty (np. opłatę rekrutacyjną, tzw. wpisową).

W skład wymaganej przez uczelnie aplikacji wchodzą: dyplom ukończenia studiów wyższych, podanie/wniosek o przyjęcie na studia, CV lub kwestionariusz osobowy, fotografie w formacie legitymacyjnym, dowód lub deklarację wpłaty czesnego.


Data publikacji: 05.05.2021