Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energiiNajbliższe lata przyniosą rewolucję krajowej energetyki – analitycy zapowiadają boom w zielnej gospodarce! W związku z postępującym rozwojem odnawialnych źródeł energii warto zgłębić wiedzę z nimi związaną... Zapraszamy na studia podyplomowe!

Energię odnawialną pozyskuje się z naturalnych, powtarzalnych procesów przyrodniczych, a odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę względem jej tradycyjnych, nieodnawialnych nośników. Fakt, że ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, sprawia, że można je uznać za niewyczerpalne. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala chronić środowisko i jest przez to uznawane za rozwiązanie proekologiczne. W ostatnich latach odnawialne źródła energii to jednak trend nie tylko ekologiczny, ale i gospodarczy – aż do roku 2020, z uwagi na wdrażania dyrektywy UE o promocji OZE, Polska pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, co nie pozostanie bez wpływu na wysokość ponoszonych inwestycji. Aby swobodnie poruszać się w tematyce odnawialnych źródeł energii, warto wziąć udział w studiach podyplomowych i zdobyć rzetelną wiedzę z nimi związaną.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat metod pozwalających ograniczać zużycie energii oraz na temat odnawialnych źródeł energii (między innymi energetyki wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, małej energetyki wodnej oraz biomasy) – ich zasobów, możliwości rozwoju, technologii pozyskiwania, aspektów prawnych i finansowych inwestycji z zakresu OZE. Wiedza zdobyta w toku nauki pozwoli nie tylko podnieść zawodowe kompetencje, ale i przekwalifikować się czy rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dla kogo te studia?

Studia podyplomowe na kierunku „odnawialne źródła energii” adresowane są do osób, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studnia magisterskie – niezależnie od kierunku. Tematyka studiów zainteresuje z pewnością wszystkie te osoby, które wykonują lub zamierzają dopiero rozpocząć pracę związaną z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jego kształtowaniem i inżynierią, a także z innymi aspektami odnawialnych źródeł energii. Oferta studiów skierowana jest do przedsiębiorców (szczególnie z sektora MŚP), którzy zajmują się energetyką odnawialną lub planują rozszerzyć profil swojej działalności; pracowników jednostek samorządowych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz do pracowników firm i instytucji związanych w jakikolwiek inny sposób z tematyką OZE. Niektóre uczelnie dostosowały program studiów także do potrzeb nauczycieli (metodyka i dydaktyczne aspekty nauczania na temat odnawialnych źródłach energii).

Organizacja studiów. Koszty

Studia podyplomowe organizowane są z reguły w trybie niestacjonarnym, co oznacza, że zajęcia odbywają się zaocznie – najczęściej w co drugi weekend. Podobnie jest w przypadku studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Nauka trwać będzie dwa lub trzy semestry akademickie. Uczestnicy – po zaliczeniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej – otrzymają świadectwo ukończenia studiów. Koszt związany z podjęciem nauki w ramach studiów podyplomowych różni się w zależności od wybranej uczelni – wysokość czesnego za całe studia wynosi od 3,5 tysięcy złotych do 5 tysięcy złotych (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty). Kandydaci na studia będą musieli ponieść także koszt opłaty rekrutacyjnej, tzw. Wpisowego (ok. 100 złotych).

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne – zarówno teoretyczne (wykłady), jak i praktyczne(analizy, studia przypadku, warsztaty) z następujących przedmiotów:- metody ograniczania zużycia energii;- ekologiczne uwarunkowania wytwarzania i wykorzystywania OZE;- energetyka słoneczna;- energetyka wiatrowa;- energetyka wodna;- energetyka geotermalna;- energetyczne wykorzystywanie biomasy;- pompy ciepła;- ogniwa paliwowe;- cykl życia produktu;- produkcja i wykorzystywanie biopaliw stałych i płynnych;- energia pozyskiwana z odpadów;- fermentacja metanowa (biochemia procesu);- podstawy budownictwa pasywnego;- podstawy prawne wykorzystywania OZE;- instrumenty finansowe wykorzystywania OZE;- rynek energetyki odnawialnej i jej konkurencyjność;- planowanie energetyczne.

Rekrutacja

Nabór na studia przeprowadzany jest dwa razy do roku – w październiku i w lutym. Podobnie jak w przypadku innych kierunków studiów podyplomowych, także w przypadku studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warto zatem pilnować terminów i w wyznaczonym miejscu złożyć kompletną aplikację. W jej skład wchodzi:- podanie o przyjęcie na studia;- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów;- dowód lub deklaracja wpłaty czesnego;- zdjęcia w formacie legitymacyjnym;- kserokopia dowodu osobistego. Red. B. Stachnik

Data publikacji: 21.01.2019