Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowiaPracujesz w jednostce ochrony zdrowia, chcesz podnieść swoje kwalifikacje i objąć stanowisko kierownicze? Marzy Ci się awans, ale nie spełniasz wymagań kwalifikacyjnych? Zapoznaj się z kierunkiem studiów podyplomowych, który ułatwi Ci rozwój zawodowy!

Profesjonalne kształcenie podyplomowe kadry kierowniczej zatrudnionej w jednostkach ochrony zdrowia, w parze z którym idzie wzrost kompetencji menedżerskich, w oczywisty sposób wpływa na konkurencyjność tych jednostek – zarówno na rynku publicznych świadczeń, jak i na rynku prywatnych świadczeń medycznych. Kwalifikacje kadry kierowniczej nie pozostają bez wpływu również na inne podmioty systemu ochrony zdrowia (np. podmioty sektora ubezpieczeniowego) i ich skuteczność. Odpowiedni poziom kształcenia podyplomowego z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia wpływa także na konkurencyjność samych pracowników – wiele osób decyduje się na takie właśnie studia nie tylko dlatego, aby zdobyć nowy i atrakcyjny zawód, ale także po to, by poszerzyć swoją wiedzę i zyskać umiejętności ułatwiające rozwój kariery zawodowej i, nierzadko, awans na stanowisko menedżerskie.

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie w ochronie zdrowia” (nazywanym także na niektórych uczelniach „zarządzaniem jednostkami opieki zdrowotnej”) mają zatem na celu przede wszystkim kształcenie obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej – tak publicznymi, jak i prywatnymi – oraz innymi jednostkami w systemie ochrony zdrowia. Celem studiów jest w konsekwencji podniesienie kwalifikacji pracowników i tym samym zwiększenie efektywności jednostek opieki zdrowotnej (poradni lekarza „pierwszego kontaktu”, przychodni ambulatoryjnych, szpitali czy całej sieci placówek medycznych). Ukończenie studiów na kierunku „zarządzanie w ochronie zdrowia” jest jednym z wymagań kwalifikacyjnych dla osób podejmujących pracę na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia, ale także do tych osób, które planują dopiero rozpocząć pracę na takich stanowiskach. Słuchaczami studiów zostają między innymi pracownicy administracji ochrony zdrowia (szpitali, Pogotowia Ratunkowego, NZOZ-ów, SPZOZ-ów itp.), pracownicy administracji publicznej (ZUS, KRUS, MZ, NFZ itp.), absolwenci kierunków lekarskich, a także osoby zatrudnione w branżach związanych z ochroną zdrowia (np. w branży ubezpieczeniowej). Studia rozpocząć mogą absolwenci studiów I lub II stopnia, a także studiów jednolitych magisterskich – niezależnie od ukończonego kierunku.

Organizacja studiów, opłaty

Studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie w ochronie zdrowia” podjąć można na wielu uczelniach – tak państwowych, jak i prywatnych. Organizowane są w trybie niestacjonarnym, co oznacza, że słuchacze uczestniczą w weekendowych zjazdach, odbywających się zazwyczaj co dwa tygodnie. Koszt studiów wynosi zazwyczaj ok. 4 tysiące złotych za dwa semestry nauki (tyle najczęściej trwają całe studia). Czesne można jednak spłacać w systemie ratalnym (taką możliwość oferuje kandydatom większość uczelni). Do kosztów studiowania doliczyć należy także opłaty rekrutacyjne, które wynoszą ok. 100-200 złotych.

Program

Przykładowy program studiów podyplomowych na kierunku „zarządzanie w ochronie zdrowia” obejmuje zajęcia dydaktyczne (w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów) z następujących przedmiotów:- zarządzanie informacją w ochronie zdrowia;- zarządzanie strategiczne;- zarządzanie profesjonalistami;- negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów;- ocena ekonomiczna technologii medycznych;- zarządzanie projektami w organizacji;- marketing usług zdrowotnych;- public relations w ochronie zdrowia;- podstawy ekonomiki zdrowia;- prawo ochrony zdrowia;- odpowiedzialność w prawie medycznym;- nadzór sanitarno-epidemiologiczny;- zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta;- podstawy epidemiologii i szacowanie potrzeb zdrowotnych;- zarządzanie finansami w ochronie zdrowia;- strategie kontraktowania świadczeń medycznych;- strategie kontraktowania świadczeń medycznych;- zarządzanie jakością w opiece medycznej;- fundusze strukturalne w ochronie zdrowia;- ubezpieczenia zdrowotne powszechne i dobrowolnei inne.Program studiów na poszczególnych uczelniach różni się nieznacznie, warto zatem porównać ofertę kilku uczelni, aby wybrać tę odpowiadającą najpełniej wymaganiom kandydata.

Rekrutacja

Jako że nabór kandydatów na studia podyplomowe odbywa się z reguły według kolejności zgłoszeń, należy pamiętać, aby złożyć komplet dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym miejscu i czasie. W skład aplikacji wchodzi między innymi:- podanie o przyjęcie na studia;- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;- 2 zdjęcia w formacie legitymacyjny;- kserokopia dowodu osobistego;- potwierdzenie wpłaty lub deklaracja spłaty czesnego. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji większość uczelni publikuje na swoich stronach internetowych.Red. B. Stachnik

Data publikacji: 14.01.2019