Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Fot.: www.foter.com


Studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych to ciekawa propozycja edukacyjna nie tylko dla przyszłych dyplomatów. Dla kogo jeszcze? Sprawdź!

Dyplomacja, kojarzona dotąd głównie z negocjacjami prowadzonymi za zamkniętymi drzwiami, zmienia się. Współczesna dyplomacja to międzynarodowa aktywność organizacji gospodarczych, samorządowych oraz obywatelskich. Angażuje również instytucje naukowe i kulturalne. Nie jest to już zatem działalność jedynie organów państwa (lub jego przedstawicieli), która miała na celu realizację jego interesów zewnętrznych; jest to proces służący budowaniu międzynarodowych relacji i kreowaniu wizerunku państwa.

Dyplomacja... dla biznesu?Odpowiednie przygotowanie osób, które zawodowo zajmują się stosunkami międzynarodowymi i dyplomacją, ma olbrzymie znaczenie. Ścieżka kariery dyplomatycznej czy związanej ze stosunkami międzynarodowymi jest przy tym niezwykle interesująca. Procesy globalizacyjne sprawiają, że dyplomacja i związane z nią zagadnienia (znajomość stosunków międzynarodowych, wiedza na temat reguł światowego obrotu finansowego i handlowego, technika negocjacji i promocji zagranicznej) znajduje szerokie zastosowanie także w działalności biznesowej, między innymi w praktyce korporacyjnej.

Kwalifikacje absolwentaW toku studiów słuchacze zdobędą niezbędną ekspercką wiedzę merytoryczną i przygotowanie do efektywnego działania na forum międzynarodowym. W związku ze zmianami, jakie zachodzą w samej dyplomacji, absolwenci studiów będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w toku nauki nie tylko w pracy dyplomatycznej, ale i w innych dziedzinach aktywności zawodowej, na przykład w instytucjach państwowych, w samorządach terytorialnych, organizacjach pozarządowych, a takżew organizacjach biznesowych.

Organizacja studiów, kosztyStudia trwają dwa lub trzy semestry i są zorganizowane w trybie niestacjonarnym – słuchacze uczestniczą w weekendowych zjazdach, które odbywają się najczęściej co dwa tygodnie. Kierunek dostępny jest w ofercie wybranych uczelni państwowych, między innymi w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Civitas. Jeden semestr studiów kosztuje około 3 tysiące złotych, jednak słuchacze mają możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Program studiówZajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie akademickich wykładów, zajęć warsztatowych, a także interaktywnych seminariów. Przykładowy program studiów (Collegium Civitas) wygląda następująco:
- teoria i praktyka w dyplomacji;
- cywilizacje;
- Europa, jej cywilizacja i organizacje polityczne;
- polityka zagraniczna III RP;
- współczesna dyplomacja w perspektywie historycznej;
- ekonomiczne i finansowe aspekty stosunków międzynarodowych;
- prawne i administracyjne aspekty stosunków międzynarodowych;
- globalizacja, światowe systemy polityczne i studia strategiczne;
- operacje specjalne i zarządzanie kryzysowe;
- autoprezentacja, retoryka, savoir-vivre;
- warsztaty dyplomatyczne;
- dla zainteresowanych: praktyki krajowe lub zagraniczne.

RekrutacjaO przyjęciu na studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych decyduje złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów. Kandydaci kwalifikowani są według kolejności zgłoszeń. Kompletna aplikacja zawiera:
- wniosek o przyjęcie na studia;
- CV/kwestionariusz osobowy;
- list motywacyjny
- kopia lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia);
- fotografie w formacie legitymacyjnym;
- kserokopia dowodu osobistego;
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 11.02.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły