Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Dyplomacja i stosunki międzynarodoweStudia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych to ciekawa propozycja edukacyjna nie tylko dla przyszłych dyplomatów. Dla kogo jeszcze? Sprawdź!

Dyplomacja, kojarzona dotąd głównie z negocjacjami prowadzonymi za zamkniętymi drzwiami, zmienia się. Współczesna dyplomacja to międzynarodowa aktywność organizacji gospodarczych, samorządowych oraz obywatelskich. Angażuje również instytucje naukowe i kulturalne. Nie jest to już zatem działalność jedynie organów państwa (lub jego przedstawicieli), która miała na celu realizację jego interesów zewnętrznych; jest to proces służący budowaniu międzynarodowych relacji i kreowaniu wizerunku państwa.

Dyplomacja... dla biznesu?

Odpowiednie przygotowanie osób, które zawodowo zajmują się stosunkami międzynarodowymi i dyplomacją, ma olbrzymie znaczenie. Ścieżka kariery dyplomatycznej czy związanej ze stosunkami międzynarodowymi jest przy tym niezwykle interesująca. Procesy globalizacyjne sprawiają, że dyplomacja i związane z nią zagadnienia (znajomość stosunków międzynarodowych, wiedza na temat reguł światowego obrotu finansowego i handlowego, technika negocjacji i promocji zagranicznej) znajduje szerokie zastosowanie także w działalności biznesowej, między innymi w praktyce korporacyjnej.

Kwalifikacje absolwenta

W toku studiów słuchacze zdobędą niezbędną ekspercką wiedzę merytoryczną i przygotowanie do efektywnego działania na forum międzynarodowym. W związku ze zmianami, jakie zachodzą w samej dyplomacji, absolwenci studiów będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w toku nauki nie tylko w pracy dyplomatycznej, ale i w innych dziedzinach aktywności zawodowej, na przykład w instytucjach państwowych, w samorządach terytorialnych, organizacjach pozarządowych, a takżew organizacjach biznesowych.

Organizacja studiów, koszty

Studia trwają dwa lub trzy semestry i są zorganizowane w trybie niestacjonarnym – słuchacze uczestniczą w weekendowych zjazdach, które odbywają się najczęściej co dwa tygodnie. Kierunek dostępny jest w ofercie wybranych uczelni państwowych, między innymi w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Civitas. Jeden semestr studiów kosztuje około 3 tysiące złotych, jednak słuchacze mają możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Program studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie akademickich wykładów, zajęć warsztatowych, a także interaktywnych seminariów. Przykładowy program studiów (Collegium Civitas) wygląda następująco:- teoria i praktyka w dyplomacji;- cywilizacje;- Europa, jej cywilizacja i organizacje polityczne;- polityka zagraniczna III RP;- współczesna dyplomacja w perspektywie historycznej;- ekonomiczne i finansowe aspekty stosunków międzynarodowych;- prawne i administracyjne aspekty stosunków międzynarodowych;- globalizacja, światowe systemy polityczne i studia strategiczne;- operacje specjalne i zarządzanie kryzysowe;- autoprezentacja, retoryka, savoir-vivre;- warsztaty dyplomatyczne;- dla zainteresowanych: praktyki krajowe lub zagraniczne.

Rekrutacja

O przyjęciu na studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych decyduje złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów. Kandydaci kwalifikowani są według kolejności zgłoszeń. Kompletna aplikacja zawiera:- wniosek o przyjęcie na studia;- CV/kwestionariusz osobowy;- list motywacyjny- kopia lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia);- fotografie w formacie legitymacyjnym;- kserokopia dowodu osobistego;- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.Red. B. Stachnik

Data publikacji: 11.02.2019