Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Ignatianum w Krakowie organizatorem Konferencji Edukacja dla Przedsiębiorczości

Akademia Ignatianum w Krakowie organizatorem Konferencji Edukacja dla Przedsiębiorczości28 maja 2018 r. w kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Jej organizatorami są Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Temat wydarzenia to “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”.

Problematyka konferencji to: edukacja w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, couching i tutoring jako przedsiębiorcze metody nauczania, e-edukacja dla kształcenia przedsiębiorczości, promocja postaw przedsiębiorczych za pomocą e-learning, m-learning, blended-learning i masowych, otwartych kursów online MOOCs oraz rola edukacji w rozwijaniu przedsiębiorczości jednostek. Pojawią się także takie tematy jak: wpływ edukacji na przedsiębiorczość społeczeństwa, przedsiębiorcza pedagogika, przedsiębiorczy nauczyciel, edukacja dla przedsiębiorczości a edukacji ekonomiczna i biznesowa, przedsiębiorczy uniwersytet jako źródło inspiracji dla studentów, europeizacja polskich i europejskich uniwersytetów czy rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.Gospodarze konferencji to Ks. dr Wit Pasierbek SJ, były Dziekan WP i były Dyrektor Instytutu Politologii AIK oraz prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK oraz Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK. Rada programowa wydarzenia składa się między innymi z dr hab. Krystyna Ablewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Jerzy Cieślik z Akademii Leona Koźmińskiego czy prof. dr hab. Aleksandra Gaweł z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Data publikacji: 15.03.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków