Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowy kierunek studiów na UAM

amu.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił, że za rok zacznie działać nowy kierunek studiów podyplomowych - Etyka Nauczycielska.

nstytut Filozofii uczelni zachęca do podjęcia studiów na tym kierunku licencjatów i magistrów, którzy pragną uzyskać kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia nauczania etyki na każdym szczeblu systemu edukacji. Ten kierunek studiów został uznany przez ekspertów za sprzyjający rozwojowi nie tylko umiejętności, ale i kariery co poświadcza certyfikat "Studia z przyszłością".

Ukończenie go zapewni absolwentowi szeroką wiedzę związaną z etyką w ujęciu klasycznym, a także zagadnieniami bioetyki, koniecznymi do prowadzenia konstruktywnego dyskursu o zmianach zachodzących w świecie. Absolwent opanuje także umiejętność analizy i redakcji tekstów fachowych.

Studia na kierunku Etyka Nauczycielska będą trwały trzy semestry, a opłata za nie wyniesie 3900 złotych. Kandydaci mogą oczywiście ubiegać się o sfinansowanie kształcenia z pieniędzy przeznaczanych przez szkoły i kuratoria na szkolenia. Rekrutacja zainteresowanych nadal trwa.

Data publikacji: 30.09.2016