Aplikacje multimedialne i Internetowe
Biotechnologia przemysłowa
Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja
Ciepłownictwo
Cykl sześciu podyplomowych studiów dofinansowywanych w 80% z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Diagnozowanie stanu upraw rolnych
Doskonalenie Kadr Utrzymania Ruchu
Finanse i Zarządzanie Zasobami Pracy w Gospodarce Rynkowej
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w administracji i w małych i średnich przedsiębiorstwach
Integracja Europejska i Rozwój Regionalny
Inżynieria Zarządzania i Marketingu
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Menedżer rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej
Metody i Systemy Teleinformatyki
Monitoring i Ochrona Przyrody i Środowiska
Monitoring, Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Multimedia i Internet w Dydaktyce
Obrót nieruchomościami
Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Ochrona Środowiska
Programowanie rozwoju regionalnego i zarządzanie projektami
Prowadzenie projektów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
Przedsiębiorczość w Warunkach Integracji z Unią Europejską
Rachunkowość i Planowanie w Gospodarstwach Rolniczych
Rachunkowość Przedsiębiorstw
Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów
Rozród i Biotechnologia Świń
Systemy Jakości ISO 9000
Technika Pomiarowa - Kontrola Techniczna - Sterowanie Jakością
Technologia i Przetwórstwo Polimerów oraz Powłoki Ochronne
Technologia Żywności
Technologie Ochrony Środowiska
Telekomunikacja Cyfrowa
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Eksploatacją Maszyn
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarzadzanie projektami i ich ewaluacja
Zarządzanie Środowiskiem
Zarządzanie Systemami Logistycznymi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Bydgoszczy