Akademia Handlowa Nauk Stosowanych (AHNS) w Radomiu(Niepublliczna)

palceholder

26-600 Radom

ul. Mazowieckiego 7a, ul. Traugutta 61a

tel.:

48 363 22 90

Administracja publiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Inspektor ochrony danych
Koordynator kontroli zarządcze
Organizacja i zarządzanie w administracji
Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Pedagogika specjalna: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Pedagogika specjalna: Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika specjalna: Logopedia z emisją głosu
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia biznesu
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i podatki
Studia menedżerskie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Radomiu