Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia dofinansowane z EFS 2.0
Filologia (specjalność: filologia angielska)
Filologia (specjalność: filologia angielska) - studia dofinansowane z EFS 2.0
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - st. II stopnia ze st. podyplomowymi
Cena za semestr od od od od 2875zł
Finanse i rachunkowość - studia dofinansowane z EFS 2.0
Finanse i rachunkowość - studia dualne
Informatyka
Informatyka - studia dofinansowane z EFS REG
Inżynieria zarządzania
Cena za semestr od od 2325zł od od
Inżynieria zarządzania - studia dofinansowane z EFS REG
Inżynieria zarządzania - studia dualne
Logistyka
Logistyka - st. II stopnia ze st. podyplomowymi
Cena za semestr od od od od 2725zł
Logistyka - studia dofinansowane z EFS REG
Logistyka - studia dualne
Mikrobiznes
Prawo
Prawo w biznesie
Prawo w biznesie - studia dofinansowane z EFS 2.0
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - st. II stopnia ze st. podyplomowymi
Cena za semestr od od od od 2725zł
Turystyka i rekreacja - studia dualne
Zarządzanie
Zarządzanie - st. II stopnia ze st. podyplomowymi
Cena za semestr od od od od 2875zł
Zarządzanie - studia dofinansowane z EFS 2.0
Zarządzanie - studia dualne
Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zasady rekrutacji, rekrutacja on-line

Studia I stopnia
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Uczelnia prowadzi rekrutację on-line

Sprawdź zasady rekrutacji na studia I stopnia w WSB we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.

Studia II stopnia
Naukę na studiach II stopnia w Wyższej Szkole we Wrocławiu mogą podjąć wszyscy, którzy zdobyli dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji oraz uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Uczelnia prowadzi rekrutację on-line

Sprawdź zasady rekrutacji na studia II stopnia w WSB we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.

 

WSB we Wrocławiu - praktyczna i przyjazna Uczelnia Biznesu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to przyjazna Uczelnia biznesu, która u ludzi pragmatycznych, twardo stąpających po ziemi, myślących zdroworozsądkowo, a także szanujących swój czas i pieniądze kształci kluczowe kompetencje biznesowe niezbędne w rozwoju ich profesjonalnych karier.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, posiadająca 19-letnie doświadczenie w kształceniu specjalistów dla biznesu. Misja WSB brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni.”. Uczelnia ma obecnie blisko 14 tysięcy studentów, a do tej pory wykształciła ponad 25 tysięcy absolwentów, których kompetencje są wysoko oceniane przez pracodawców. Szkoła prowadzi 10 kierunków studiów I stopnia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Logistykę, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo w biznesie, Turystykę i rekreację, Mikrobiznes, Informatykę, Inżynierię zarządzania oraz Filologię angielską, a także 4 kierunki studiów II stopnia: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Turystykę i rekreację oraz Logistykę – na ścieżce ze studiami podyplomowymi lub na ścieżce tradycyjnej. W ofercie uczelni znajduje się również kilkadziesiąt branżowych kierunków studiów podyplomowych, studia MBA i FU MBA oraz szkolenia i kursy, również językowe.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią cenioną przez studentów i absolwentów. 9 z 10 absolwentów poleciło swoim znajomym studia w WSB, a w pół roku po ukończeniu studiów ponad ¼ absolwentów wskazała na takie korzyści jak wzrost wynagrodzenia czy awans. Naszą uczelnię doceniają również pracodawcy. Średnia z not wystawionych przez pracodawców oceniających współpracę z WSB w skali 1-5, to 4,63. (Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB”, TEB Akademia 2015).
zenia. Wyższe Szkoły Bankowe to uczelnie najchętniej przez nich wybierane.

Kliknij i sprawdź 8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

Praktyczne podejście do kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej oznacza:

 • Kształtowanie oferty kierunków studiów i specjalności pożądanych przez pracodawców na podstawie dynamicznej analizy sytuacji na rynku pracy.
 • Budowanie programu studiów po konsultacjach z pracodawcami, pozyskiwanie biznesowych partnerów kierunków i specjalności oraz systematyczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów.
 • Prowadzenie zajęć w sposób innowacyjny, aktywny, bazujący na realnych przypadkach biznesowych, co pozwala studentom rozwijać umiejętność wyznaczania i realizacji celów, analizy danych, podejmowania decyzji oraz prezentacji i argumentacji.
 • Angażowanie praktyków życia gospodarczego do prowadzenia zajęć i wykładów gościnnych.
 • Kształtowanie opartej na otwartości oraz wzajemnym szacunku relacji pomiędzy wykładowcami i studentami, która sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń zawodowych.
 • Wsparcie studentów w znalezieniu pracy poprzez pozyskiwanie przez Biuro Karier ofert pracy, doradztwo zawodowe, liczne szkolenia z zakresu zachowań na rynku pracy oraz organizację Targów Pracy.
 • Profesjonalną organizację praktyk i staży, które pozwalają na uzyskanie cennych doświadczeń zawodowych.
 • Monitorowanie rynku pracy i losów zawodowych absolwentów w celu modyfikacji programów studiów i oferty dodatkowej tak, aby odpowiadała ona aktualnym potrzebom pracodawców.

  Przyjazna organizacja studiów i obsługi studentów w Wyższej Szkole Bankowej to m.in.:

 • Planowanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych w sposób sprzyjający łączeniu pracy zawodowej i nauki.
 • Oferowanie studentom unikalnego w skali kraju Programu Very Important Student, zapewniającego zniżki w czesnym i działania wspierające rozwój kompetencji zawodowych.
 • Dostosowanie godzin pracy działów administracyjnych (dziekanatów, biblioteki, Działu Obsługi Finansowej, Biura Karier) do potrzeb studentów.
 • Zapewnianie możliwości załatwienia wielu spraw związanych z przebiegiem studiów przez internet, dzięki wewnętrznemu systemowi komunikacji, jakim jest Extranet.
 • Wsparcie procesu kształcenia dzięki udostępnianiu materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej i umożliwieniu komunikacji z wykładowcami poprzez Extranet i platformę Moodle.
 • Oparta na wzajemnym szacunku, przyjazna i życzliwa obsługa studentów, ukierunkowana na rozwiązywanie ich problemów.
 • Ustawiczne dążenie do poprawy obsługi poprzez coroczne monitorowanie poziomu satysfakcji studentów.
 •  

  Program Very Important Student

  WSB nie poprzestaje na kształceniu biznesowych umiejętności, stawia także na rozwój osobisty studentów. Zapewnia im bezpieczeństwo, pomaga rozwijać pasje, ułatwia zdobywanie praktycznych umiejętności. Dlatego właśnie powstał Program Very Important Student.

 • Elastyczny system opłat pozwala zaplanować wydatki i wybrać, w ilu ratach opłacać czesne. Czesne w WSB możesz płacić w: 12 ratach, 10 ratach, 2 ratach, jednorazowo za cały rok z góry.
 • Przy zapisie na studia kandydat decyduje, czy chce korzystać z gwarancji stałego czesnego i mieć zapis w umowie, że przez cały okres studiów czesne nie zostanie podwyższone.
 • Program Studiuj za darmo pozwala młodym, ambitnym ludziom na bezpłatne studia lub znaczne obniżenie kosztów nauki.
 • WSB we Wrocławiu współpracuje z ponad 40 zagranicznymi partnerami z całego świata. Studenci mogą wyjechać na studia m. in. do Anglii, Portugalii, Francji czy Grecji. A dzięki współpracy WSB z brytyjskimi uczelniami Coventry University i Northampton University mogą również zdobyć drugi dyplom zagranicznej uczelni.

  Sprawdź wszystkie korzyści i szczegóły Programu VIS!
 •  

  Baza dydaktyczna

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wrocławski Park Biznesu
  Głównykampus Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest zlokalizowany w miejscu, które w pełni odzwierciedla jej tożsamość i edukacyjną „osobowość”. Siedzibą WSB we Wrocławiu jest Wrocławski Park Biznesu, przy ul. Fabrycznej 29-31. Rewelacyjna komunikacja z centrum (bezpośrednie połączenie autobusowe z Rynkiem, Dworcem PKP i PKS, Nowym Dworem) to tylko jeden z argumentów na długiej liście atutów wrocławskiej WSB.

  Baza dydaktyczna
  Bazę dydaktyczną Uczelni tworzy aktualnie siedem budynków. Pięć spośród nich zlokalizowanych jest w głównym campusie przy ul. Fabrycznej, oraz jeden przy ul. Łąkowej 8 (w sąsiedztwie Rynku, ul. Świdnickiej i CH Renoma). Wszystkie obiekty znajdujące się w campusie przy ul. Fabrycznej są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. We wszystkich budynkach znajdują się nowoczesne aule wyposażone w sprzęt audiowizualny, duże sale wykładowe (na ponad 100 osób), sale ćwiczeniowe oraz nowoczesne laboratoria komputerowe. Przy campusie przy ul. Fabrycznej znajduje się też bezpłatny parking.

  Biblioteka
  Każdy student spędza w bibliotece sporo czasu, zwłaszcza w trakcie przygotowań do sesji albo pisania prac zaliczeniowych. Biblioteka WSB we Wrocławiu dokłada starań, aby korzystanie z jej zasobów było proste i efektywne. Dlatego przez 7 dni w tygodniu zapewnia dostęp do zbiorów. Książki można zamawiać korzystając z elektronicznego systemu rezerwacji. Przed wejściem do biblioteki funkcjonuje wrzutnia, czyli miejsce, w którym można zwrócić książki poza godzinami otwarcia wypożyczalni. Biblioteka znajduje się w budynku A przy ul. Fabrycznej.

  Strefy studenta
  Odpowiedni wypoczynek jest bardzo ważny podczas nauki. Aby lepiej przyswajać wiedzę, dobrze od czasu do czasu pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Właśnie po to WSB we Wrocławiu stworzyła dla swoich studentów miejsca urządzone wygodnymi sofami i fotelami, z delikatnym oświetleniem i przytulnym klimatem.

  Wirtualnie na uczelni
  WSB we Wrocławiu umożliwia studentom bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć punktów dostępowych WI-FI. Na uczelnianych korytarzach stoją kioski internetowe, z których można skorzystać w przerwach między zajęciami.
  Każdy student może otrzymać własne konto e-mailowe oraz miejsce na serwerze na własną stronę www. Kontakt przez całą dobę Extranet to wewnętrzny system internetowy, dzięki któremu z każdego miejsca przez 24 godziny na dobę student może sprawdzić ważne informacje dotyczące przebiegu nauki.

  E-indeks
  Od trzech lat WSB we Wrocławiu stosuje indeks elektroniczny. Studenci podkreślają praktyczność tego rozwiązania, wskazując m. in. korzyści:

 • oszczędność czasu – ponieważ nie muszą przychodzić na uczelnię, by uzyskać wpis do indeksu,
 • bezpieczeństwo – gdyż wszystkie oceny i zaliczenia przechowywane są w formie elektronicznej na serwerach uczelni,
 • wygodę – bo nie muszą zabierać indeksu na egzamin i w każdej chwili lub w każdym miejscu mogą sprawdzić swoje oceny.
 •  

  Lider rankingów

  To nie my mówimy, że jesteśmy najlepsi – tak mówią o nas inni!

  Ogólnopolskie i regionalne rankingi szkół wyższych są popularnym źródłem informacji na temat jakości kształcenia na poszczególnych uczelniach. WSB we Wrocławiu od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach przygotowywanych przez ogólnopolskie czasopisma, co potwierdza renomę Uczelni oraz jej silną pozycję na rynku edukacyjnym regionu i kraju.

  Sprawdź nagrody i wyróżnienia dla WSB we Wrocławiu

   

  Władze WSB we Wrocławiu

  Rektor - prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz
  Prorektor - prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Rozwoju Kadr
  Kanclerz - dr Marek Natalli
  Wicekanclerz – Barbara Szczepanik
  Wicekanclerz - Piotr Spychała
  Dziekan - dr Tomasz Kopyściański, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
  Dziekan - dr Katarzyna Mizera, Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu
  Prodziekani:
  dr Jan Świderski, Prodziekan
  dr Dariusz Wójcik, Prodziekan ds. Dydaktycznych
  dr Robert Majkut, Prodziekan ds. Studenckich

   

  Założyciel

  Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. jest Założycielem Wyższych Szkół Bankowych – grupy niepublicznych uczelni biznesu, cieszących się wysoką renomą i co roku zajmujących wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Głównym zadaniem TEB Akademii jest zarządzanie, promocja oraz szeroko rozumiany dynamiczny rozwój dziewięciu Uczelni wchodzących w skład Grupy.

  Misja
  Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych.

  Działanie
  Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia występuje w roli założyciela i doradcy. Do jego zadań należy planowanie strategii rozwoju całej Grupy Wyższych Szkół Bankowych w oparciu o kompleksowe analizy rynku edukacyjnego w Polsce, badania marketingowe, a także ocenę zachowań konsumentów.

  Obszary, w których specjalizuje się TEB Akademia:

  - zarządzanie szkołami wyższymi
  - strategie rozwoju uczelni
  - marketing na rynku edukacyjnym
  - systemy informatyczne
  - pozyskiwanie funduszy unijnych
  - współpraca akademicka i międzynarodowa.

  Grupa WSB
  Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 11 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Olsztyn, Poznań, Słupsk, Szczecin, Toruń i Wrocław.

  Ludzie
  Dynamicznie rozwijająca się TEB Akademia zatrudnia ponad 80 osób. Dzięki ich kreatywnym pomysłom i zaangażowaniu Wyższe Szkoły Bankowe co roku zajmują wysokie pozycje w rankingach, a ich oferta edukacyjna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czego dowodem jest grono 180 000 studentów i słuchaczy, którzy jej zaufali.

  Status prawny
  Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  VIII Wydział Gospodarczy
  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000096209
  REGON: 631249751
  NIP: 778-13-41-402

  Więcej na: www.teb-akademia.pl

   

  ikonka kierunki studiów
  Kierunki studiów - artykuły