Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Fizyka - 3 uczelnie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

fax.:

22 569-96-93

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Cena za semestr od 1600zł od od od
  - Fizyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa

Plac Politechniki 1

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(22) 234 7412, (22) 629 6070

fax.:

(22) 234 7429

ikonka email do uczelni

www.pw.edu.pl

email:

www.pw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 55 20 000

fax.:

22 55 24 029

ikonka email do uczelni

www.uw.edu.pl

email:

www.uw.edu.pl

Zobacz także

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 519 21 00, 22 519 21 70

fax.:

22 519 22 55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

fax.:

22 825 80 31

Uczelnie z kierunkiem fizyka w Warszawie

Chcesz studiować fizykę w stolicy? A czy wiesz, które uczelnie w Warszawie oferują kandydatom ten kierunek? Mamy dla Ciebie podsumowanie! Z naszego artykułu dowiesz się także, między innymi, jak przebiega rekrutacja na fizykę.Mimo że wielu absolwentów szkół średnich nie ma zbyt dobrych wspomnień na myśl o fizyce, to są wśród nich i tacy, którzy – po zdaniu egzaminu dojrzałości – postanawiają kontynuować edukację właśnie na tym kierunku. I nic w tym dziwnego – fizyka to fascynująca nauka!

Fizykę zalicza się do nauk przyrodniczych. Koncentruje się ona wokół badań nad właściwościami materii i energii, opisuje także ich przemiany oraz wzajemne oddziaływania. Współcześnie fizykę bez wątpienia można określić mianem motoru napędowego rozwoju technicznego, a w konsekwencji – także cywilizacyjnego.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować fizykę

Trzy uczelnie w Warszawie oferują kandydatom studia na kierunku fizyka – wszystkie są uczelniami państwowymi, w związku z czym studia nie są związane z żadnymi opłatami.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fizykę studiować można na UKSW na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Co ciekawe, studia prowadzone są tutaj w ścisłej współpracy z Centrum Fizyki Teoretycznej oraz z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W ofercie UKSW znajdują się jedynie studia dzienne z fizyki – licencjackie, które trwają 3 lata, oraz magisterskie, które trwają 2 lata.

Politechnika Warszawska

Studia na fizyce rozpocząć można także na Wydziale Fizyki PW. Kierunek dostępny w ramach oferty tej uczelni to „fizyka techniczna”. Są to studia dzienne, zarówno licencjackie, jak i magisterskie.
Na studiach licencjackich, a dokładnie podczas ostatnich dwóch semestrów nauki, studenci zgłębiają wybraną specjalność – do wyboru są:
• optoelektronika,
• materiały i nanostruktury,
• fizyka komputerowa,
• fizyka medyczna.

Na studiach magisterskich studenci wybierają jedną spośród 7 specjalności:
• modelowanie układów złożonych,
• fotonika światłowodowa,
• informatyka optyczna,
• fizyka medyczna,
• nanostruktury,
• ekologiczne źródła energii,
• fizyka i technika jądrowa.

Uniwersytet Warszawski

Także na Wydziale Fizyki UW można podjąć studia fizyczne. Studenci do wyboru mają dzienne studia licencjackie lub magisterskie. Możliwe jest studiowanie w ramach specjalności nauczycielskiej, skonstruowany jest także program studiów indywidualnych z fizyki lub studiów równoległych z fizyki.

Zasady rekrutacji na fizykę

Rekrutacja na fizykę na UKSW

Jeśli zdecydujesz się na studia licencjackie z fizyki właśnie na UKSW, to musisz wiedzieć, jak wyglądają zasady kwalifikacji – prezentujemy je w poniższej tabeli:

zdjecie
zdjecie
Źródło: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/68

Rekrutacja na fizykę na PW

Na fizykę na PW studenci przyjmowani są na podstawie listy rankingowej. Sprawdź, w jaki sposób obliczane są punkty:

zdjecie
Źródło: http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/kandydaci2/rekrutacja/studia-i-stopnia

Rekrutacja na fizykę na UW

Także na UW rekrutacja przebiega w oparciu o listy rankingowej. Punkty wyliczane są zgodnie z tabelą:

zdjecie
zdjecie
Źródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FZ-N&kategoria=

Wybrane przedmioty wykładane na fizyce

Oto lista przedmiotów, które wykładane są na studiach z zakresu fizyki:
• matematyka,
• analiza,
• algebra z geometrią,
• fizyka – mechanika,
• fizyka – elektryczność i magnetyzm,
• programowanie,
• analiza niepewności pomiarowych,
• fizyka – drgania i fale,
• mechanika klasyczna,
• mechanika kwantowa,
• fizyka – termodynamika z elementami fizyki statystycznej,
• pracowania fizyczna i elektroniczna,
• programowanie i metody numeryczne,
• wstęp do fizyki subatomowej,
• wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej,
• elektrodynamika,
• astrofizyka,
• i inne…

Autor: Piotr Dębosz