Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej – 3 czerwca 2023 r.

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej – 3 czerwca 2023 r.Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej. W sobotę 3 czerwca 2023 r., już po raz drugi w tym roku, uczelnia otworzy swoje drzwi dla kandydatów na studia, a także dla wszystkich miłośników wojskowości.

W programie prezentacja oferty kształcenia oraz bazy naukowo-dydaktycznej poszczególnych wydziałów akademickich, możliwości rozwoju naukowego oraz pasji i zainteresowań. Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście wystawi stoisko informacyjne, gdzie kandydaci otrzymają niezbędne informacje na temat rejestracji na studia wojskowe.

Harmonogram

9.30 – Plac Apelowy

  • rozpoczęcie Dnia Otwartego. Wejście na teren uczelni od strony ulic Kaliskiego i Radiowej.

9.30–10.45 – Plac Apelowy

  • stoiska wydziałów akademickich
  • stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście (przez cały czas trwania Dnia Otwartego) – informacje dla kandydatów na studia wojskowe
  • poczęstunek grochówą wojskową

10.45–13.30 – wydziały akademickie. Przejście z Placu Apelowego w grupach, utworzonych odpowiednio do kierunku studiów, którym interesuje się kandydat

  • wykłady, pokazy i prezentacje bazy naukowo-dydaktycznej

14.00 – zakończenie Dnia Otwartego Kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej mają do wyboru kierunki wojskowe i cywilne realizowane na ośmiu wydziałach akademickich.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Kierunki studiów wojskowych: logistyka, logistyka ekonomiczna

Kierunki studiów cywilnych: administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo narodowe, logistyka o profilu praktycznym, obronność państwa, zarządzanie

Wydział Cybernetyki

Kierunki studiów wojskowych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kierunki studiów cywilnych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wydział Elektroniki

Kierunki studiów wojskowych: elektronika i telekomunikacja, technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Kierunki studiów cywilnych: elektronika i telekomunikacja, energetyka, mikroelektronika

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Kierunki studiów wojskowych: budownictwo, geodezja i kartografia

Kierunki studiów cywilnych: budowa dróg i mostów, budownictwo, geodezja i kataster, geoinformatyka, inżynieria geoprzestrzenna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunki studiów wojskowych: mechanika i budowa maszyn

Kierunki studiów cywilnych: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biogospodarka, logistyka o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Kierunki studiów wojskowych: inżynieria bezpieczeństwa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika

Kierunki studiów cywilnych: inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria systemów bezzałogowych, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika

Wydział Nowych Technologii i Chemii

Kierunki studiów wojskowych: chemia

Kierunki studiów cywilnych: chemia, inżynieria materiałowa

Instytut Optoelektroniki

Kierunki studiów cywilnych: inżynieria kosmiczna i satelitarna, optoelektronika

W oczekiwaniu na Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej zachęcamy do:

  • zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznej rekrutacji na studia
  • kontaktu z Sekcją ds. Rekrutacji WAT, która udzieli odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące rekrutacji na studia: e-mail rekrutacja@wat.edu.pl, tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956.

Do zobaczenia 3 czerwca 2023 r.

#ZostańStudentemWAT

#ZostańPodchorążymWA


Data publikacji: 23.05.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa