Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Akustyka - 1 uczelnia

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Akustyka w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2000 zł/semestr

Uczelnie z kierunkiem Akustyka w Poznaniu

Interesuje Cię akustyka i tematyka związana z szeroko rozumianym dźwiękiem? Masz dobry słuch, a w szkole średniej lubiłeś fizykę? Być może studia na kierunku akustyka będą dla Ciebie interesującą propozycją! Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą w tym zakresie!

Akustyka jest to dział fizyki i techniki, który obejmuje swoim zakresem zjawiska dotyczące powstawania, propagacji oraz oddziaływania fal akustycznych. Jest to nauka interdyscyplinarna, co wynika z różnorodności działów akustyk – są to zarówno akustyka ogólna, która zajmuje się podstawowymi zagadnieniami, jak i liczne działy akustyki stosowanej, która zajmuje się z kolei praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.

Jako kierunek studiów akustyka będzie szczególnie ciekawą propozycją edukacyjną dla osób, które interesują się akustyką i szeroko pojętym dźwiękiem. Program studiów bazuje na teoretycznych podstawach fizyki, akustyki, matematyki i teorii drgań, ale także elektroniki i elektrotechniki. Studenci akustyki zdobywają wiedzę z zakresu zastosowań sygnałów akustycznych, np. w procesie wspomagania niedowidzących; modeli słyszenia oraz oceny dźwięków czy modeli propagacji oraz rejestracji hałasu w środowisku. Poznają także budowę oraz działanie układu słuchowego, jak również rozmaitych pomocy słuchowych, takich jak implanty ślimakowe czy aparaty słuchowe.

Uczelnie w Poznaniu, na których można studiować akustykę

Akustykę studiować można w Instytucie Akustyki Wydziału Fizyki działającego w ramach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ofercie instytutu są zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie na tym kierunku.

Studia licencjackie trwają 3 lata i posiadają profil praktyczny. Dostępne są dwie specjalności:
•protetyka Słuchu – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
•ochrona przed Hałasem – w trybie stacjonarnym.

Studia magisterskie trwają 2 lata i prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Zasady rekrutacji na akustykę

Jak przebiega rekrutacja na kierunek akustyka? Sprawdźmy to na przykładzie stacjonarnym studiów licencjackich – zasady kwalifikacji obrazuje poniższa grafika:

zdjecie
Źródło: https://kandydaci.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Akustyka-specjalnosc-protetyka-sluchu-i-ochrona-przed-halasem,76#zasadyRekrutacji

Wybrane przedmioty wykładane na akustyce

Oto lista przedmiotów, które muszą zaliczyć studenci studiów licencjackich na kierunku akustyka:
•matematyka,
•elektryczność i magnetyzm,
•elektronika,
•wprowadzenie do akustyki,
•bezpieczeństwo i higiena pracy,
•język migowy,
•przetworniki elektroakustyczne,
•budowa aparatów słuchowych,
•teoria drgań,
•wprowadzenie do psychoakustyki,
•akustyka wnętrz,
•podstawy analizy sygnałów,
•hałas komunikacyjny,
•fizjologia i patofizjologia słuchu,
•akustyka budowlana i hałas przemysłowy,
•pracownia akustyki stosowanej,
•miernictwo aparatów słuchowych,
•otoplastyka,
•akustyka mowy,
•audiometria tonalna,
•dopasowanie aparatów słuchowych,
•audiometria mowy,
•psychologia osób słabosłyszących,
•trening słuchowy,
•akustyczne kształtowanie środowiska,
•wpływ hałasu i drgań na człowieka,
•implanty: wprowadzenie,
•urządzenia wspomagające słyszenie,
•pracownia elektroniki i aparatów słuchowych,
•audiometria dziecięca,
•patologia słuchu
•i inne...

Autor: Mateusz Krasnostawski

Studia w Poznaniu na kierunku Akustyka - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje