Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Teologia - 1 uczelnia

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Teologia w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1500 zł/semestr

Uczelnie z kierunkiem teologia w Poznaniu

Jeśli rozważasz studia teologiczne, sprawdź koniecznie, które uczelnie w Poznaniu prowadzą taki kierunek. Przygotowaliśmy dla Ciebie tę informację, ale nie tylko - także zasady rekrutacji na studia teologiczne!Teologię, zgodnie z etymologią tego słowa (z gr. „theos”, czyli „Bóg”, oraz „logos”, czyli „nauka”), w najprostszym ujęciu zdefiniować można jako naukę o Bogu. Obejmuje swoim zakresem wiedzę o kilku tysiącach lat, na przestrzeni których kształtowała się religia w kręgu judeochrześcijańskim. Teologia to dyscyplina wiedzy, która posługuje się metodami filozoficznymi, aby wyjaśnić świat w jego relacji do Boga. Klasycznie teologię uznaje się za dziedzinę naukową, choć budzi to pewne kontrowersje i bywa przyczynkiem do dyskusji, także z udziałem głowy Kościoła (np. Benedykta XVI).

Nie da się zaprzeczyć, że teologia to ciekawa dziedzina, zwłaszcza dla osób interesujących się historią i filozofią. Wbrew pozorom, teologia - jako kierunek studiów - nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób wierzących, studia teologiczne podejmują także ateiści. Choć celem studiowania teologii jest dla wielu osób chęć intelektualnego pogłębienia swojej wiary i odpowiedniego przygotowania się do pełnienia posługi w Kościele (zarówno jako osoba świecka, jak i konsekrowana), to studia na tym kierunku mogą być także sposobem na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat Biblii i tradycji judeochrześcijańskiej.

Uczelnie w Poznaniu, na których można studiować teologię

Teologia to kierunek studiów prowadzony z reguły na uczelniach państwowych. Także w Poznaniu teologię studiować można jedynie na uczelni publicznej, a konkretnie - na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W ofercie uczelni znajdują się:

•jednolite sześcioletnie studia magisterskie ze specjalnością kapłańską (tryb stacjonarny),
•jednolite pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością katechetyczno-pastoralną (tryb stacjonarny),
•jednolite pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością katechetyczno-pastoralną (tryb niestacjonarny).

Studia ze specjalnością kapłańską są przeznaczone dla kleryków seminarium duchownego diecezjalnego lub seminarium zakonnego.

Zasady rekrutacji na studia teologiczne

Sprawdźmy, jak wyglądają zasady rekrutacji na stacjonarne studia teologiczne ze specjalnością katechetyczno-pastoralną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza:

zdjecie
Źródło: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0005/275153/Wydzial-Teologiczny.pdf

Przedmioty wykładane na teologii

A oto jak prezentuje się program studiów na teologii:

•wstęp do Pisma św. z elementami wiedzy o środowisku biblijnym,
•historia Kościoła - Starożytność,
•praca w bibliotece i informacja teologiczna,
•wstęp do teologii,
•historia filozofii starożytnej i średniowiecznej,
•wstęp do filozofii,
•język łaciński,
•język grecki,
•historia Kościoła - Średniowiecze,
•etyka,
•filozofia przyrody,
•historia filozofii nowożytnej i współczesnej,
•metafizyka,
•religiologia,
•logika i teoria poznania,
•teologia fundamentalna,
•teologia duchowości,
•antropologia filozoficzna,
•liturgika,
•psychologia,
•teologia dogmatyczna - eklezjologia,
•pedagogika,
•mass media w duszpasterstwie,
•katechetyka fundamentalna,
•Nowy Testament - literatura epistolarna,
•patrystyka,
•teologia dogmatyczna - chrystologia,
•teologia moralna - ogólna,
•wprowadzenie ogólne do nauki prawa kanonicznego i hierarchiczny ustrój Kościoła,
•teologia dogmatyczna - sakramentologia,
•dydaktyka katechetyczna z elementami ogólnej,
•katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
•teologia dogmatyczna - trynitologia,
•Nowy Testament - synoptycy,
•Stary Testament - księgi prorockie,
•liturgika - Eucharystia,
•teologia dogmatyczna - pneumatologia/mariologia,
•Stary Testament - księgi mądrościowe,
•Nowy Testament - pisma Janowe,
•katolicka nauka społeczna,
•liturgika - Sakramenty i sakramentalia,
•teologia dogmatyczna - eschatologia,
•ekumenizm
•i inne...

Autor: Malwina Turowicz

Studia w Poznaniu na kierunku Teologia - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje