Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 23. Międzynarodowa Konferencja Biznesu i Ekonomii (IBEC) w Poznaniu (03.01.2023-05.01.2023)

23. Międzynarodowa Konferencja Biznesu i Ekonomii (IBEC) w Poznaniu (03.01.2023-05.01.2023)Uniwersytet Ekonomiczny organizuje w 2024 roku 23. Międzynarodową Konferencję Biznesu i Ekonomii (IBEC), która odbędzie się w Poznaniu w dniach 3-5 stycznia 2024.

W ramach konferencji zaprasza się do składania pełnych prac lub streszczeń rozszerzonych na tematy takie jak Bankowość i Finanse, Zarządzanie i Marketing, Rachunkowość i Zrównoważony rozwój. Ponadto, konferencja przyjmuje propozycje dotyczące paneli dyskusyjnych, warsztatów i sesji specjalnych​​.

  • Format Konferencji: Konferencja będzie miała format hybrydowy, łącząc sesje na żywo w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (PUEB) z komponentami wirtualnymi na platformie Zoom. To pozwoli na łączenie badań i pedagogiki oraz na nawiązywanie kontaktów z kolegami z całego świata​​.

  • Tematyka i Udział: Komitet Programowy zaprasza do składania pełnych prac lub rozszerzonych streszczeń z dziedzin takich jak Bankowość i Finanse, Zarządzanie i Marketing, Rachunkowość i Zrównoważony Rozwój. Zapraszani są również do zgłaszania propozycji paneli dyskusyjnych, warsztatów i sesji specjalnych. Studenci magisterscy i doktoranci są szczególnie zachęcani do prezentacji swoich prac i uczestnictwa w sesjach specjalnie dla nich przygotowanych​​.

  • Reputacja Uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest uznawany za jedną z 200 najlepszych uczelni na świecie. Otrzymał certyfikat BSIS IMPACT, potwierdzający jego znaczący wpływ na środowisko społeczno-ekonomiczne i promowanie wartości odpowiedzialności społecznej​​.

  • Oferta Edukacyjna PUEB: Uniwersytet oferuje programy edukacyjne uwzględniające globalne modele kształcenia menedżerskiego oraz najnowsze rozwiązania w myśli ekonomicznej i rozwoju biznesu. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wykwalifikowanego personelu zarządzającego, ekspertów z dziedziny ekonomii oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej​​.

  • O IBEC: IBEC to organizacja non-profit zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, skupiająca naukowców z całego świata zainteresowanych badaniami w dziedzinie biznesu międzynarodowego i ekonomii. Organizacja ta dąży do dodawania wartości poprzez oferowanie sesji technicznych lub na specjalne tematy, zapewniając spotkania dla członków w celu wymiany pomysłów na temat badań, nauczania i potencjalnej współpracy, a także organizując wydarzenia związane z kulturą i gospodarką krajów goszczących​​.

Dla informacji o innych konferencjach, które mogą być organizowane przez uniwersytet w 2024 roku, warto sprawdzić oficjalną stronę uczelni lub powiązane fora akademickie.

---

Czytaj więcej: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Quality and its Applications 2023


Data publikacji: 05.12.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań