Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Dietetyka

Zobacz

e-Administracja Zobacz wiecej

Zobacz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz wiecej

Zobacz

Ekonomia Zobacz wiecej

Zobacz

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Zobacz

Filologia Angielska Zobacz wiecej

Zobacz

Filologia niemiecka Zobacz wiecej

Zobacz

Filologia wschodniosłowiańska Zobacz wiecej

Zobacz

Fizjoterapia

Zobacz

Informatyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz

Lingwistyka praktyczna Zobacz wiecej

Zobacz

Mechatronika Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Pedagogika Zobacz wiecej

Zobacz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Public Relations i reklama

Zobacz

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Transport i Logistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Wychowanie fizyczne Zobacz wiecej

Zobacz

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zobacz

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu powstała 1998 roku jako jedna z pierwszych uczelni zawodowych w Polsce. Oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, a także studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Uczelnia kształci na kierunkach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Strukturę PWSZ w Nowym Sączu tworzy 6 Instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny i Zdrowia.

 

Priorytety Uczelni

Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę, Uczelnia przywiązuje do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które we współczesnym świecie składają się na ogólny wizerunek pracownika i odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji prowadzonej przez pracodawców. PWSZ nieustannie rozwija swoją bazę dydaktyczną i sportową, dba o współpracę krajową i zagraniczną. Stwarza dogodne warunki dla edukacji młodzieży blisko miejsca zamieszkania, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy. Różnorodność oferowanych kierunków kształcenia pozwala każdemu kandydatowi znaleźć kierunek studiów odpowiedni do swoich zainteresowań, pasji i talentów.

 

Koła naukowe

Koła naukowe działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, pozwalają studentom zgłębiać wiedzę studiowanego kierunku, brać udział w dyskusjach naukowych, dzielić się wiedzą z innymi studentami, korzystać z doświadczeń specjalistów i poszerzać horyzonty. Koła naukowe nie skupiają się jedynie na działalności związanej ze studiowanymi kierunkami, są okazją do ciekawego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie dotychczasowych pasji kulturalnych, artystycznych czy sportowych. Niektóre koła zostały powołane z inicjatywy wykładowców, którzy często obejmują pieczę nad ich działalnością, jednak wiele inicjatyw wychodzi bezpośrednio od studentów, którzy dzięki pomocy uczelni tworzą interesujące koła studenckie.

Jeżeli kilku studentów zgłasza się z inicjatywą utworzenia nowego koła, mogą liczyć na pomoc kierowników instytutów podczas tworzenia, rejestracji i całego okresu działalności koła. Wszelkich informacji pomocnych przy tworzeniu nowych inicjatyw udzielają członkowie działających już kół naukowych oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Każdy student może znaleźć miejsce gdzie może rozwijać swoje pasje, zgłębiać studiowane kierunki, rozwijać się kulturalnie, sportowo i artystycznie, lub tworzyć nowe obszary zainteresowań dla szerszej grupy entuzjastów danego tematu czy działalności zrzeszającej studentów.

 

Biuro karier

Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, bardzo aktywnie działa powołane przez uczelnię Biuro karier, którego zadaniem jest pomoc zarówno studentom jak i absolwentom uczelni w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pośrednictwo i działalność doradczą związaną z rozpoczęciem kariery zawodowej. Biuro karier naszej uczelni pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aplikacji i udziela wszystkich porad związanych z rozpoczęciem samodzielnej kariery zawodowej, gromadząc również najciekawsze ofert z regionu, będąc w stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami pracodawców.

Z uczelnianego Biura karier chętnie korzystają również pracodawcy poszukujący pracowników o konkretnych predyspozycjach i kompetencjach wśród studentów i absolwentów uczelni.

 

Program Erasmus+

Głównymi założeniami programu Erasmus+ jest pomoc finansowa udzielana instytucjom i organizacjom, które prowadzą działalność edukacyjną i sportową dla młodzieży na terenie Europy. Polityka programu Erasmus+ zakłada zwiększenia szans na przyszłe zatrudnienie, umiędzynarodowienie systemów edukacyjnych i podnoszenie kompetencji językowych. Zarówno studenci jak i pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studentów, okazji do odbycia ciekawych praktyk i staży zawodowych w krajach europejskich oraz studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych.
Studenci studiów licencjackich oraz realizujący praktyki, mogą ubiegać się o maksymalnie 12 miesięczny okres pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+. Studentom studiów magisterskich przysługuje 24 miesięczny pobyt. Do tego okresu wliczane są wszystkie dotychczasowe wyjazdy realizowane w ramch programu, zgodnie z dewizą „Uczenie się przez całe życie”. W skład programu wchodzą również projekty LLP Erasmus – z uprawnieniami Karty Uczelni Erasmusa nadanej przez Komisję Europejską z możliwością ubiegania się o fundusze na konkretne działania oraz działający od 2014r. program Erasmus Mundus – „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus”.
Międzynarodowa działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pozwoliła nawiązać szereg kontaktów z prestiżowymi ośrodkami akademickimi z całego świata i zawarcie wielu umów dwustronnych o współpracy i wymianie doświadczeń. W programie biorą udział wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Turcja, Lichtenstein, Serbia, Norwegia, Islandia czy Macedonia.
Korzystając z programu Erasmus+, studenci mają okazję zapoznać się z kulturą i językiem innego kraju, w ramach toku studiów odbyć część nauki poza krajem, zapoznać się z europejskim rynkiem pracy i wymogami potencjalnych pracodawców.

 

Kontakt

33-300 Nowy Sącz

ul. Staszica 1

tel.:

(18) 443-45-45, 547-56-02, 547 56 03