Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Filmy o uczelni

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ Nowy Sącz.
Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu "akademik"
PWSZ w Nowym Sączu Kampus Dydaktyczno-Sportowy Nowy Sącz
Instytut Zdrowia PWSZ
PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny
Instytut Języków Obcych PWSZ