Edukator w cukrzycy
Fizyka dla nauczycieli
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Leczenie ran (dla pielęgniarek)
Leczenie ran (dla położnych)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
Organizacja i zarządzanie oświatą
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Wywiad i badanie fizykalne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Nowym Sączu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Nowym Sączu

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.