Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Trwa rejestracja na studia w UMCS

Trwa rejestracja na studia w UMCSPrzypominamy, że na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa obecnie internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości kierunków I stopnia potrwa ona do 10 lipca br.

Nieco wcześniej-do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 18-20 lipca uczelnia przyjmować będzie dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim. Stale rozszerzana jest oferta kształcenia oferowana przez uczelnię. Dostosowywana jest do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:
 • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
 • International relations – anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Prawno-administracyjny– studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji
 • Administracja publiczna – studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 • Analityka gospodarcza – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym;
 • Architektura informacji– studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.
  Uczelnia UMCS

 • Data publikacji: 11.06.2019
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Lublin