Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Pielęgniarstwo - 4 uczelnie

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pielęgniarstwo

Cena za semestr od 2250zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pielęgniarstwo

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888, 42 63 15 800/801

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pielęgniarstwo w Łodzi

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 2220 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem pielęgniarstwo w Łodzi

Swoją zawodową przyszłość wiążesz z pracą pielęgniarki lub pielęgniarza? Czy wiesz, że obecnie jedynym sposobem na uzyskanie stosownych kwalifikacji jest ukończenie studiów wyższych? Z naszego artykułu dowiesz się, które uczelnie w Łodzi oferują kierunek pielęgniarski.Pielęgniarstwo to jeden z kierunków studiów, który warto wybierać ze szczególną rozwagą. Decydując się na takie studia, trzeba mieć na względzie, iż nie tylko przygotują merytorycznie do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków zawodowych pielęgniarki czy pielęgniarza. Studia na pielęgniarstwie powinny bowiem iść w parze z życiowym powołaniem.

Od kandydata na ten kierunek wymaga się chęci niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym, łatwości w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, życzliwości oraz empatii względem pacjentów. Liczy się także odpowiedzialność, odporność na stres oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, również nocą. Należy pamiętać, że absolwent pielęgniarstwa wykonywać będzie po ukończeniu studiów zawód zaufania publicznego i społecznego.

Ciekawostką jest fakt, że nowoczesne pielęgniarstwo oraz szkolnictwo w tym zakresie swój początek miało w XIX wieku i związane jest z osobą Florence Nightingale, która w 1860 roku założyła pierwszą szkołę dla pielęgniarek.

Państwowe uczelnie w Łodzi, na których można studiować pielęgniarstwo

Uniwersytet Medyczny to jedyna uczelnia państwowa w Łodzi oferująca studia z zakresu pielęgniarstwa. Studia pielęgniarskie prowadzone są w ramach Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W ofercie uczelni znajdują się:
• stacjonarne studia licencjackie,
• stacjonarne studia licencjackie – pomostowe,
• stacjonarne studia magisterskie,
• niestacjonarne studia magisterskie.

Prywatne uczelnie w Łodzi, na których można studiować pielęgniarstwo

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna to prywatna uczelnia w Łodzi, która oferuje licencjackie studia z zakresu pielęgniarstwa dostępne w trybie dziennym, a także licencjackie studia niestacjonarne – pomostowe oraz licencjackie studia pomostowe w trybie online.

Zasady rekrutacji na pielęgniarstwo

Jeśli chcesz studiować pielęgniarstwo w Łodzi dziennie i bez opłat, to – wybierając uczelnię – zapewne Twój wybór padnie na Łódzki Uniwersytet Medyczny. Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo na tej uczelni? Zasady rekrutacyjne prezentujemy poniżej:

zdjecie
zdjecie
Źródło: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/pielegniarstwo

Przedmioty wykładane na pielęgniarstwie

Oto lista przedmiotów, które wchodzą w skład programu studiów pielęgniarskich.
• podstawy pielęgniarstwa,
• fizjologia,
• anatomia,
• biochemia i biofizyka,
• badanie fizykalne,
• promocja zdrowia,
• zdrowie publiczne,
• mikrobiologia i parazytologia,
• chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
• pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
• choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
• geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
• neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
• położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne,
• rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych,
• badania naukowe w pielęgniarstwie,
• podstawowa opieka medyczna – medycyna szkolna,
• psychologia,
• pedagogika,
• socjologia,
• prawo,
• filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
• i inne…

Istotnym elementem będą też praktyki zawodowe, które każdy student pielęgniarstwa musi odbyć w trakcie swoich studiów.

Autor: Jagoda Mróz