Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

NOWY REKTOR AHE W ŁODZI

NOWY REKTOR AHE W ŁODZIRok akademicki 2022/2023 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej zainauguruje nowy rektor. Piastującego to stanowisko od 2019 roku prof. nadzw. dra. hab. n. med. Waldemara Wierzbę zastąpiła prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.

„Cała społeczność AHE bardzo dziękuje Panu Profesorowi Waldemarowi Wierzbie za ostatnie 3 lata kierowania uczelnią. Był to czas, który stawiał przed nami wszystkimi nowe wyzwania, chociażby ze względu na pandemię. Jednak dzięki doświadczeniu Pana Profesora był to dla naszej uczelni czas, kiedy znacząco wzrosła liczba studentów, zyskaliśmy także wiele uprawnień do prowadzenia nowych kierunków” – mówi dr Wiesław Przybyła, prorektor ds. rozwoju i kształcenia zdalnego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Prof. Elżbieta Dul-Ledwosińska jest wieloletnim pracownikiem dydaktycznym Akademii. Prefekt Wydziału Artystycznego, dziekan kierunku grafika. Prowadzi zajęcia między innymi z grafiki warsztatowej. Jej dorobek dydaktyczny i organizacyjny jest niezwykle bogaty i przynosi konkretne edukacyjne, popularyzatorskie i promocyjne efekty. Ponadto Pani Profesor koordynuje i organizuje studenckie wystawy, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, strukturalnych i badawczych. Współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi inicjatywy artystyczne uczelni. Bierze też czynny udział w konferencjach naukowych. W 2020 r. otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie szkolnictwo artystyczne nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Prof. Elżbieta Dul-Ledwosińska jest pedagogiem kompletnym. Dysponuje szeroką wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które potrafi skutecznie przekazywać swoim studentom, dla których jest autorytetem. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne oraz wkład w rozwój i budowanie prestiżu uczelni wielokrotnie otrzymywała nagrodę Rektora AHE” – podkreśla dr Wiesław Przybyła. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w AHE w Łodzi odbędzie się już 6 października.


Data publikacji: 29.09.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź