Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

Dzień Otwarty Uniwersytetu PedagogicznegoJuż 12 marca 2015 roku w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego, podczas którego nastąpi prezentacja poszczególnych jednostek dydaktycznych Uczelni. Odbędzie się ona w Auli budynku głównego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego, który może im pomóc w wyborze zarówno wyższej uczelni, jak i konkretnego kierunku studiów. W tym dniu będziecie mogli m.in.:- wziąć udział w ciekawych wykładach, warsztatach i pokazach - poznać obiekty należące do Uniwersytetu - zwiedzić Uczelnię - instytuty, katedry, Bibliotekę Główną, wybrane pracownie i laboratoria, itp.- porozmawiać z kadrą dydaktyczną - spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami kół naukowych oraz studentami - zapoznać się z ofertą edukacyjną na zbliżający się rok akademicki w specjalnych punktach informacyjnych - otrzymać materiały promocyjne (ulotki, foldery, informatory kierunkowe)
Program Dnia Otwartego Na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 12.03.2015 r. (czwartek) godz. 9.00-14.00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wykładach i warsztatach, bardzo prosimy o uprzednią rezerwację telefoniczną: Biuro Promocji i Karier – 12 662-60-23 lub mailowo bpk@up.krakow.pl
Wykłady, warsztaty, prezentacje
godz. 9.00-11.00 miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka organizatorzy: Instytut Historii „Zawód historyk, archiwista i antropolog – pasja – tradycja – nowoczesność”– pokazy - 9.00 – otwarcie warsztatów przez władze Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego - 9.10 – wykład i prezentacja tematu „Historyk w służbie wymiaru sprawiedliwości” – dr Konrad Meus, Instytut Historii UP - 9.30 – „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki” – misje pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Historii w Afryce - 9.50 – pokaz grup rekonstrukcji historycznej oraz zasady ich funkcjonowania - 10.10 – „Tajemnice broni” – prezentacja i omówienie przykładowych broni z lat pierwszej wojny światowej z wykorzystaniem artefaktów – dr Walery Bubień, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - 10.30 – Jak powstają historyczne gry planszowe - 10.40 – „Wilamowice i Wilamowiczanie – śladami niezwykłej społeczności” – pokaz mody strojów wilamowskich oraz prezentacja unikatowego języka zagrożonego wyginięciem
***
Wykłady, Warsztaty, Prezentacje miejsce: ul. Podchorążych 2, s.30, parter godz. 10.00-11.00 organizatorzy: Instytut Neofilologii- filologia rosyjska temat warsztatów: ,,współczesna kultura rosyjska’’ godz.11.00-11.45 temat wykładu : ,, Geograficzne Naj” ( wyjątkowe miejsca na Ziemi: skrajne punkty geograficzne, najgłębsze kaniony, depresje...) prowadzący: Michał Apollo i Marek Żołądek - doktoranci Instytutu Geografii godz.11.45- 12.20 Prezentacja ,,zgniatacz’’ Organizator: Instytut Fizyki prowadzący : Jakub Kir- student III roku, studia I stopnia na kierunku Fizyka Doświadczenie z dziedziny fizyki, a dokładnie elektromagnetyzmu. Celem zajęć jest przede wszystkim prezentacja zjawiska indukcji elektromagnetycznej, a także reguły Lenza. Odbywa się ona w urządzeniu, które za sprawą dosyć dużej chwilowej mocy jest w stanie zgnieść puszkę po napoju. W trakcie prezentacji omawiane będzie odkrycie przez Faradaya zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Zaprezentowane doświadczenie udowodni uczestnikom spotkania, że reguła Lenza sprawia, iż puszka włożona do wnętrza cewki ulegnie zgnieceniu. Na końcu pokazu zaprezentowane zostanie działanie urządzenia.
***
godz. 10.00-14.00 miejsce: ul. Podchorążych 2, s. 345, korytarz III piętro, parter stoisko wystawienniczeorganizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Warsztaty, konkursy: biblioterapeutyczne warsztaty twórcze: warsztaty „Czytanie uskrzydla”, tworzenie książek miniaturowych, zakładek do książek warsztaty naukowych kół studenckich: Studenckie Koło Naukowe „Bibliolog” oraz Koło Naukowe Architektów Informacji (warsztaty dotyczące użyteczności stron internetowych)
***
godz. 11.00-13.00 miejsce: ul. Podchorążych 2, s. 345 organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Mini cykl wykładów 20-minutowych: - „CZYTAJ ZOBACZ WIĘCEJ”. Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji - Bibliotekarski świat Hollywood - Architektura informacji
***
godz.11.00-12.30 miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka temat: ,,Buchalteria i wihajster czyli z językiem niemieckim do sukcesu’’ organizatorzy: Instytut Neofilologii – filologia germańska 11.00-11.03 Powitanie gości, dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel 11.03-11.20 Filologia germańska - klucz do sukcesu zawodowego w sektorze usług biznesowych, dr Tomasz Szybisty 11.20-11.40 Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, dr hab. Artur Kubacki 11.40-12.00 Znaczenie języka niemieckiego w krakowskim życiu kulturalnym i gospodarczym, Regina von Ahn, attaché ds. kultury i prasy w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie 12.00-12.20 Jak widzą nas nasi studenci i doktoranci, Anna Styburska, Małgorzata Szydłowska, mgr Barbara Marmol Pytania do prelegentów Ponadto konkurs z nagrodami ufundowanymi przez Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie
***
godz. 12.40 -13.40 miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka organizatorzy: Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiej Wykład: „Pomarańczowa ekonomia a szanse pracy w Ameryce Łacińskiej” – prof. Silvana Gómez Mercado Wykład w języku hiszpańskim, tłumaczony konsekutywnie na język polski. Po wykładzie przewidziana możliwość dyskusji z prelegentką. Silvana Gómez Mercado – wykładowca na Universidad Santa María de Venezuela, gdzie uczy między innymi teorii prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, bioetyki, aspektów prawa międzynarodowego związanych z uchodźstwem i migracjami. Aktualnie przebywa w Krakowie jako profesor wizytujący w Instytucie Latynoamerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynuje również dział publikacji Programu Latynoamerykańskiego w Instytucie Lecha Wałęsy.
***
Wykłady miejsce: ul. Podchorążych 2, s. 241- II piętro organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii 10.00-10.45 prof. Piotr Stawiński – Wiedza potoczna a wyobraźnia socjologiczna 10.45-11.30 prof. Wojciech Sady – Wprowadzenie do islamu 11.30-12.15 prof. Leszek Pyra – Sokratesa troska o duszę
***
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich chętnych. Warsztaty trwać będą od godz. 9.30-14.00, w budynku przy ul. Mazowieckiej 43. W trakcie warsztatów uczestnicy namalują razem „Wielki Wspólny Obraz”. Osobom biorącym udział w spotkaniu udzielane będą również konsultacje plastyczne.

Data publikacji: 05.03.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków