Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Bielsko-Biała Kierunek Zarządzanie - 3 uczelnie

Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie (licencjackie)
Zarządzanie (licencjackie)
Zarządzanie (magisterskie)

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie w Bielsku-Białej

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Bielsko-Bialski od 2400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (WSEH) od 2315 zł

Studia Zarządzanie w Bielsku-Białej - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej i okolicach?

  Kierunek Zarządzanie na studiach wyższych w Bielsku-Białej, dostępny jest w ramach studiów I stopnia licencjackich i studiów II stopnia magisterskich.
   
  Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), trwają 3 lub 3,5 roku, absolwenci kierunku, po obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł inżyniera lub licencjata, uprawniający do kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia.
   
  Magisterskie studia uzupełniające II stopnia, mogą trwać 2 lata w przypadku absolwentów z tytułem licencjata i 1,5 roku dla inżynierów, po ukończeniu nauki i obronie pracy dyplomowej, absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra.
 • Jakie są koszty studiów na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej i okolicach?

  Opłaty za naukę na studiach wyższych, pobierane są w większości uczelni niepublicznych (prywatnych) oraz na kierunkach niestacjonarnych oferowanych przez uczelnie publiczne. Wybierając płatne kierunki Zarządzania w Bielsku-Białej, trzeba liczyć się z kosztami w przedziale 4500zł - 6000zł.
   
  Takie różnice w opłatach, spowodowane są popularnością kierunku, pozycją rankingową szkoły wyższej, a nawet jakością nauczania, dlatego stawka czesnego powinna być traktowana jako inwestycja w przyszłość, a nie czynnik decydujący o wyborze uczelni. Przykładowe opłaty z 1 rok na kierunku Zarządzanie w Bielsku-Białej:
   
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - 4500 zł
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - 4900 zł
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała - 5800 zł
 • Na których uczelniach mogę studiować zarządzanie stacjonarnie w Bielsku Białej i w okolicach?

  Zarządzanie jest jednym z popularniejszych kierunków studiów, dlatego można znaleźć dużo ofert edukacyjnych tego typu, zarówno w Bielsku-Białej jak i najbliższej okolicy, włączając Katowice. Studia stacjonarne, wymagają obecności na zajęciach realizowanych od poniedziałku do piątku, podobnie jak w szkołach średnich. Wykłady, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia, rozpoczynają się od godzin rannych i trwają do godzin popołudniowych.
   
  Wśród publicznych uczelni oferujących Zarządzanie, można wymienić np.:
   
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Akademia Górnośląska.
   
  Niepubliczne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie, to np.:
   
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,
  • Akademia WSB w Cieszynie.
   
  Pełną bazę uczelni w Bielsku-Białej z tym kierunkiem znajdziesz na stronie Zarządzanie w Bielsku-Białej - 3 uczelnie.
 • Na których uczelniach mogę studiować zarządzanie niestacjonarnie w Bielsku Białej i w okolicach?

  Decydując się na studia wyższa, można wybrać tryb nauki niestacjonarny, co pozwoli podnieść kwalifikacje bez przerywania pracy, a absolwentom szkół średnich umożliwi podjęcie zatrudnienia w trakcie nauki. Tryb niestacjonarny (zaoczny), to skondensowane wykłady, realizowane w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach kilkutygodniowych.
   
  Taki tryb nauczania na kierunku Zarządzanie w Bielsku-Białej i najbliższej okolicy, znajdziemy na kilku uczelniach publicznych, przykładowo:
   
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Akademia Górnośląska.
   
  Uczelnie niepubliczne, również oferują Zarządzanie niestacjonarnie, np.:
   
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
  • Akademia WSB w Cieszynie.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej?

  Analizując oferty edukacyjne z kierunku Zarządzania, oferowane przez uczelnie wyższe w Bielsku-Białej i okolicy, można wybrać studia już ukierunkowane, takie jak Zarządzanie i inżynieria produkcji czy Analityka i komunikacja w biznesie.
   
  Swoje umiejętności i zainteresowania z dziedzin Zarządzania, można rozwijać również w toku studiów, wybierając moduły specjalizacyjne związane z gałęziami gospodarki, umiejętnościami interpersonalnymi czy finansami.
   
  Do najczęściej wybieranych specjalizacji na kierunku Zarządzanie w Bielsku-Białej należą np.:
   
  • Menadżer finansowy w przedsiębiorstwie,
  • Zarządzanie logistyką i jakością,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Zarządzanie firma,
  • Informatyczne systemy przedsiębiorstwa.
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej?

  Nauka na kierunku Zarządzanie, w zależności od wybranej uczelni czy specjalizacji, może się trochę różnić, jednak w planach zajęć pojawiają się przedmioty ściśle matematyczne, rachunkowość, statystyka, mikroekonomia, podstawy prawa czy dziedziny nauk powiązanych z psychologia i socjologią.
   
  Przyszły menager zdobywa szereg umiejętności niezbędnych przy kierowaniu przedsiębiorstwem, relacjach interpersonalnych, negocjacjach i mediacjach handlowych.
   
  W planach zajęć na studiach z kierunkiem Zarządzanie, można znaleźć takie przedmioty jak:
   
  • Mikroekonomia,
  • Podstawy zarządzania,
  • Statystyka matematyczna,
  • Socjologia ogólna,
  • Zarządzanie projektem,
  • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu.
   
  Więcej na temat nauki na tym kierunku przeczytasz na stronie Czego nauczę się na Zarządzaniu.
 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej?

  Studia na kierunkach zarządzania, dają absolwentom dużo szersze możliwości zatrudnienia niż konkurencyjne kierunki oferowane w Bielsku-Białej.

  Kończąc studia na kierunku Zarządzanie, można ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach, firmach prywatnych, instytucjach rządowych i samorządowych, szkolnictwie, służbie zdrowia, turystyce czy sektorze produkcyjnym.

  Często pojawiają się wakaty na stanowiskach kierowniczych i zarządzających zasobami ludzkimi, dlatego znalezienie pracy w Bielsku-Białej i okolicy nie powinno być większym problemem dla absolwentów Zarządzania.

  Więcej informacji na stronie Praca po ukończeniu zarządzania.

 • Jakie są plusy i minusy pracy na stanowisku menagera w Bielsku Białej?

  Największym minusem pracy na stanowiskach managerskich jest duża odpowiedzialność, to właśnie menager odpowiada za powodzenie całego projektu, działanie zespołu, finanse firmy czy budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
   
  Największą zaletą pracy na wysokich, kierowniczych stanowiskach jest relatywnie wysoka pensja i możliwość szybkiego awansu, to właśnie kierownik jest nagradzany za pracę całego działu.
   
  Prestiżowe gabinety, wyjazdy firmowe i służbowe auta są oczywiście dodatkowym atutem, wszystko opłacone jest jednak ciągłą pracą, nadgodzinami, brakiem urlopu i stresem.
   
  Więcej na ten temat na stronie Wady i zalety pracy managera.
 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Bielsku Białej?

  Kierunki z grupy zarządzania, to jedne z popularniejszych studiów wśród absolwentów szkół średnich w Bielsku-Białej. Najlepsze wyniki uzyskują laureaci i finaliści Olimpiad Przedmiotowych, którzy mogą być niemal pewni o przyjęciu na studia.
   
  Dużą liczbę punktów rekrutacyjnych, można zdobyć również za doskonałe wyniki maturalne, wybierając promowane przez uczelnię przedmioty i zdawanie ich w formie rozszerzonej.
   
  Sam proces przyjęć na studia może być nieco odmienny na każdej uczelni, jednak najczęściej uczelnie w Bielsku-Białej, biorą pod uwagę przedmioty takie jak:
   
  • Język obcy,
  • Matematyka,
  • Wiedza o społeczeństwie,
  • Geografia,
  • Fizyka,
  • Informatyka.
   
  Więcej informacji znajdziesz na stronie Wszystko na temat matury.

Studia na kierunku Zarządzanie w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Bielsku-Białej

W Bielsku-Białej kandydaci na studia mają dosyć rozległe możliwości w wyborze uczelni. Podobnie jest w przypadku chęci studiowania na kierunku Zarządzanie. W Bielsku-Białej znajdują się 3 uczelnie umożliwiające naukę na kierunku Zarządzanie - 1 publiczna i 2 prywatne:

1. Akademia Techniczno-Humanistyczna
Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat stacjonarnie), 2 lata (magister), 3,5 roku (licencjat niestacjonarnie).
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny
Specjalności do wyboru: Zarządzanie firmą, Zarządzanie logistyką i jakością, Zarządzanie w administracji i finanse organizacji, International Business (w jęz. ang.).

2. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat)
Tryb studiów: niestacjonarny
Opłaty: 2250 zł/semestr
Specjalności do wyboru: Zarządzanie w administracji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Master of Business Administration (MBA).

3. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat), 2 lata (magister)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny
Opłaty: 2315 zł/semestr (I stopień), 3450 zł/semestr (II stopień)
Specjalności do wyboru: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, Menadżer kreatywny, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Logistyka międzynardowa, Zarządzanie marketingowe sprzedażą, Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, International Business Management (w jęz. ang.), Business Studies (w jęz. ang.).

Zobacz uczelnie na mapie w Bielsku-Białej