Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Rzeszowie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Rzeszowie
Najpopularniejsze kierunki studiów w Rzeszowie


1) 27,28 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Lekarski – Uniwersytet Rzeszowski


 kierunki studiów w Rzeszowie

 

Kierunek Lekarski, oferowany przez Uniwersytet Rzeszowski, to 6-letnie, jednolite studia magisterskie, prowadzone przez Kolegium Nauk Medycznych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Profil kształcenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, na których wykładane są przedmioty ogólne z chemią, fizyką, biologią oraz przedmioty kierunkowe nauk medycznych takie jak chirurgia, okulistyka, pediatria czy położnictwo.

Studenci w trakcie sześcioletniej nauki odbywają liczne praktyki zawodowe, które przygotowują do przyszłej pracy lekarza, podczas praktyk w szpitalach i klinikach poznają specyfikę zawodu, uczą się procedur i postępowania z pacjentem, wykonują zabiegi i operacje pod nadzorem wykwalifikowanych wykładowców.

Kończąc studia, absolwenci kierunku lekarskiego przystępują do państwowego egzaminu - Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania prawa do wykonywania zawodu oraz specjalizowania się w wybranych, kilkudziesięciu specjalizacjach lekarskich takich jak onkologia, psychiatria, medycyna pracy, kardiochirurgia czy ginekologia.

Absolwenci kierunku najczęściej podejmują pracę w zakładach i ośrodkach opieki zdrowotnej, szpitalach klinicznych czy prywatnych gabinetach, mogą również podjąć pracę naukową na uczelniach i w ośrodkach naukowo-badawczych. Studenci decydujący się na niestacjonarną (płatną) formę studiów mogą wybrać kierunek lekarski, którego koszt wynosi obecnie 16 000/semestr.

 

2) 8,88 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Uniwersytet Rzeszowski


Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim, to licencjackie studia I-ego stopnia licencjackie, na których nauka trwa 3 lata i magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia – dwuletnie.

Studia na kierunku prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Studenci w trakcie nauki poznają zasady funkcjonowania państwa w wymiarze bezpieczeństwa, poznają współczesne zagrożenia, przepisy prawne związane z bezpieczeństwem zarówno krajowe jak i międzynarodowe, dowiadują się jak zarządzane są centra kryzysowe, uczą się zasad współdziałania służb mundurowych.

Studenci uczą się również podstaw samoobrony i zdobywają umiejętności strzeleckie. Na kierunku dostępne są specjalizacje związane z bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym na studiach licencjackich oraz skupiające się na służbach mundurowych i zarządzeniu bezpieczeństwem publicznym na studiach magisterskich.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego, znajdują zatrudnienie w służbach mundurowych, administracji rządowej, jednostkach samorządowych i unijnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz prywatnych firmach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa. Dla studentów wybierających zaoczną formę studiów licencjackich, opłata za semestr wynosi obecnie 3100zł.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Uniwersytet Rzeszowski

 

3) 7,2 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Finanse i rachunkowość – Politechnika Rzeszowska


Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia I-ego stopnia licencjackie, prowadzone w systemie stacjonarnym i zaocznym (niestacjonarnym), nauka na kierunku trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do kontynuacji nauki na studiach magisterskich II-ego stopnia.

W trakcie nauki, studenci zgłębiają wiedzę podstaw ekonomii, przepisy prawne związane ze sprawozdawczością finansową, uczą się jak zarządzać finansami przedsiębiorstw, analizują rynki finansowe, poznają zasady przeprowadzania audytów i controlingu finansowego.

Studenci w toku studiów decydują się na konkretne specjalizacje wytyczające przyszły kierunek zawodowy, wybierając Bankowość i Rynki Kapitałowe lub Rachunkowość i Podatki. Przyszli finansiści mają szerokie perspektywy zatrudnienia zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na pracę w międzynarodowym sektorze finansowym.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość podejmują pracę w bankowości, instytucjach i przedsiębiorstwach jako osoby zarządzające budżetem, prowadzą działy księgowe i finansowe w jednostkach samorządowych i centralnych, zostają pracownikami izb i urzędów skarbowych, prowadzą prywatne biura rachunkowe i podatkowe. Studenci wybierający zaoczną formę studiów na tym kierunku, wnoszą opłatę w wysokości 3000zł/semestr.

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość - Politechnika Rzeszowska

 

4) Zarządzanie – 6,98 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Rzeszowska


Zarządzanie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi to na Uniwersytecie Rzeszowskim studia podyplomowe trwające dwa semestry. Kształcenie odbywa się w formie niestacjonarnej w postaci weekendowych zjazdów. Nauka jest płatna – za całe studia zapłacimy 3200 złotych, jest możliwość płatności w dwóch semestralnych ratach.

Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnych kadr kierowniczych, a także rozwój zawodowy studentów umożliwiający im zdobywanie nowych kompetencji. W trakcie kształcenia pojawiają się takie zagadnienia, jak kultura organizacji, prawo pracy, przedmioty z zakresu zarządzania, psychologii ogólnej i społecznej, a także sporo ćwiczeń i warsztatów, w czasie których studenci uczą się wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Studia z zarządzania zasobami ludzkimi realizowane są w świetnie przygotowanej bazie dydaktycznej i pod okiem wykwalifikowanych wykładowców. Absolwenci studiów są świetnie przygotowani do pracy w obszarze zarządzania.


Data publikacji: 03.12.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Rzeszowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Rzeszów