Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Rzeszowie w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Rzeszowie w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Rzeszowie w roku akademickim 2021/2022

 

1) Kierunek Lekarski 16 000 zł/semestr – Uniwersytet Rzeszowski

 


Najdroższe kierunki studiów w Rzeszowie

 

Kierunek lekarski to najdłużej trwające studia w naszym kraju, nauka tego kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim trwa 6 lat (12 semestrów), studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (płatnym), studia mają formę jednolitych studiów magisterskich, które kończą się zdobyciem dyplomu i uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza, równoważnego z tytułem magistra. Koniec studiów dla przyszłych lekarzy nie jest końcem nauki, absolwenci odbywają jeszcze staż podyplomowy i podchodzą do ciężkiego egzaminu – Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który pozwala uzyskać prawo do wykonywania zawodu lekarza. Młodzi lekarze, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe specjalizują się w kilkudziesięciu dostępnych specjalizacjach lekarskich. W trakcie studiów, przyszli medycy uczą się procedur szpitalnych, potrafią prawidłowo diagnozować i prowadzić leczenie zgodnie ze sztuką lekarską. Duża ilość godzin spędzonych na praktykach zawodowych, pozwala nabrać umiejętności pomocnych w późniejszej pracy, kontakt z pacjentem i dziesiątki wykonanych zabiegów ukazują prawdziwą specyfikę zawodu lekarza. Absolwenci kierunku mają bardzo szerokie perspektywy przyszłej pracy, zasilają szeregi kadry medycznej klinik i szpitali, prywatnych przychodni, prowadzą własną praktykę lekarską, podejmują pracę na uczelni lub w ośrodkach naukowo-badawczych i firmach farmaceutycznych.

Program studiów na kierunku Lekarskim - Uniwersytet Rzeszowski

 

2) Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 3680 zł/semestr – Politechnika Rzeszowska

Studia inżynierskie I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3,5 roku (7 semestrów) i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego inżyniera oraz na studiach II-ego stopnia, na których nauka trwa 1,5 roku i pozwala uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera, na studiach niestacjonarnych (zaocznych) nauka trwa odpowiednio 4 i 2 lata. Kierunek wybierany jest najczęściej przez studentów zainteresowanych tworzeniem i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, w trakcie nauki studenci poznają zasady funkcjonowania maszyn. Studenci uczą się jak projektować nowoczesne maszyny i linie produkcyjne, analizują procesy eksploatacyjne, poznają metody wytwarzania maszyn i ich elementów, wykonują projekty i tworzą nowoczesne oprogramowanie nadzorujące pracę maszyn wdrażają nowoczesne technologie w procesie wytwarzania maszyn i pojazdów. Studenci specjalizują się w Komputerowym Wspomaganiu Wytwarzania, Napędach Mechanicznych, Programowaniu i Automatyzacji Obróbki czy Alternatywnych Źródłach i Przetwarzaniu Energii. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w zakładach i biurach projektowych odnawialnych źródeł energii, jako konstruktorzy i projektanci wykorzystujący nowoczesne narzędzia informatyczne w fabrykach i zakładach przemysłowych, w sektorze energetycznym i przemyśle maszynowym.

Program studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Rzeszowska

 

3) Kierunek Fizjoterapia 3 450zł/semestr – Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim, realizowane są przez Kolegium Nauk Medycznych w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). W trakcie nauki studenci przygotowywani są do pełnienia samodzielnego zawodu medycznego jakim jest Fizjoterapeuta. Nauka obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak i praktyczne aspekty przyszłego zawodu zdobywane podczas zajęć klinicznych. Studenci kierunku zdobywają kompetencje społeczne niezbędne podczas przyszłej pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi, uczy się pracować w zespołach terapeutycznych, stawiać poprawne diagnozy w oparciu o współczesną wiedzę i badania naukowe. Absolwenci kierunku potrafią kształtować, podtrzymywać i przywracać wydolność i sprawność pacjentów wykorzystując bezpieczne metody fizjoterapii takie jak: masaże, krioterapię czy ultradźwięki. Studenci kierunku specjalizują się w rehabilitacji ruchowej i medycznej czy fizjoterapii w sporcie i medycynie uzdrowiskowej. Fizjoterapeuci to specjaliści poszukiwani w ośrodkach opieki zdrowotnej, oddziałach rehabilitacyjnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej czy prywatnych i publicznych przychodniach.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia - Uniwersytet Rzeszowski

 

4) Pielęgniarstwo – 2750 zł za semestr – Uniwersytet Rzeszowski

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to kształcenie dwustopniowe, w którego skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka, poznają jednostki chorobowe, ich etiologię oraz zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Poznają system opieki zdrowotnej w Polsce i krajach europejskich, uczą się zasad promocji zdrowia, zdobywają wiedzę na temat modeli opieki pielęgniarskiej w różnych przypadkach. Kształcenie łączy w sobie rozległą wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych jednostkach opieki zdrowotnej. Absolwenci pielęgniarstwa mają rozbudowaną wiedzę oraz kompetencje, pozwalające na podejmowanie zatrudnienia w różnych podmiotach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich i innych. 

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo - Uniwersytet Rzeszowski

 

5) Ratownictwo medyczne – 2500 zł za semestr – Uniwersytet Rzeszowski

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim to kształcenie pierwszego stopnia, które trwa trzy lata. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą kontynuować kształcenie drugiego stopnia w zakresie nauk o zdrowiu oraz na pokrewnych kierunkach. Podczas kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, czynności ratunkowych wykonywanych w nagłych stanach u dzieci i dorosłych. Uczą się udzielać świadczeń zdrowotnych, współdziałać z innymi podmiotami systemu ratownictwa medycznego. Nauka odbywa się z naciskiem na kształtowanie praktycznych umiejętności. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie. Zajęcia praktyczne i staże zawodowe odbywają się w najlepszych jednostkach opieki zdrowotnej w regionie. Absolwenci ratownictwa medycznego są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie ratownika medycznego.

Program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne - Uniwersytet Rzeszowski

 

Pełny ranking najdroższych kierunków na uczelniach w Rzeszowie


Data publikacji: 03.12.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Rzeszowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Rzeszów