Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Rzeszowie

Nowe kierunki studiów w RzeszowieNowe kierunki studiów na rzeszowskich uczelniach 2023/2024

 

  • Uniwersytet Rzeszowski

 

1. Malarstwo - studia II stopnia (tryb stacjonarny)
 

Malarstwo Rzeszów

Kierunek Malarstwo to droga do odkrywania własnej wyjątkowej wizji artystycznej. Studenci rozwijają umiejętność tworzenia obrazów, wyrażając swoje myśli i emocje.

To kierunek, który inspiruje do eksploracji różnych technik i mediów, od tradycyjnych malarstw po nowoczesne projekty. Absolwenci często stają się niezależnymi artystami, projektantami czy kuratorami, a także nauczycielami sztuki.

To studia, które kształcą wyjątkowe spojrzenie na świat i pozwalają na tworzenie dzieł sztuki, które poruszają i inspirują.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Malarstwo na PRZ.

2. Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski - studia II stopnia (tryb stacjonarny)
 

Nauczanie języków obcych w rzeszowie

Nauczanie Języków Obcych - Język Angielski i Rosyjski to przygotowanie do nauczania tych języków. Studenci rozwijają biegłą znajomość obu języków i umiejętność przekazywania wiedzy.

To kierunek, który otwiera drzwi do pracy jako nauczyciel języków obcych, tłumacz lub specjalista ds. komunikacji międzynarodowej. Absolwenci są poszukiwani w szkołach, firmach oraz instytucjach zajmujących się międzynarodową współpracą.

To studia, które łączą pasję do języków z umiejętnością przekazywania wiedzy i kształcenia przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Nauczanie języków obcych - j. angielski i rosyjski na PRZ.

3. Zarządzanie państwem - studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
 

Zarządzanie państwem na Uniwersytecie Rzeszowskim

Ten kierunek to nauka o procesach i strategiach rządzenia. Studenci rozwijają umiejętność analizy polityki, zarządzania publicznego i reform społecznych.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych i sektorze publicznym. Absolwenci wpływają na kształtowanie polityki publicznej i sprawowanie władzy.

To studia, które łączą teorię z praktyką, umożliwiając wprowadzanie zmian na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Zarządzanie państwem na PRZ.

4. Studia miejskie - studia II stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
 

Studia miejskie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia Miejskie to interdyscyplinarna analiza życia miejskiego. Studenci badają urbanizację, kulturę i społeczność miast. To jak zgłębianie wyzwań i możliwości urbanistycznych i społecznych.

Program kształci umiejętność analizy miast i wpływania na ich rozwój. Absolwenci pracują w planowaniu miejskim, zarządzaniu, badaniach społecznych i kulturowych.


To studia, które pozwalają zrozumieć miejską tkankę społeczną i przyczyniać się do tworzenia lepszych i bardziej zrównoważonych miast.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Studia miejskie na PRZ.

5. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia inżynierskie (tryb stacjonarny)
 

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia Miejskie to interdyscyplinarna analiza życia miejskiego. Studenci badają urbanizację, kulturę i społeczność miast. To jak zgłębianie wyzwań i możliwości urbanistycznych i społecznych.

Program kształci umiejętność analizy miast i wpływania na ich rozwój.

Absolwenci pracują w planowaniu miejskim, zarządzaniu, badaniach społecznych i kulturowych.


To studia, które pozwalają zrozumieć miejską tkankę społeczną i przyczyniać się do tworzenia lepszych i bardziej zrównoważonych miast.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na PRZ.

 

  • Politechnika Rzeszowska

 

1. Chemical Engineering and Technology - studia I stopnia (tryb stacjonarny)

Chemical Engineering and Technology

Chemical Engineering and Technology to studia licencjackie, które kształcą w zakresie chemii podstawowej, technologii i inżynierii chemicznej (dotyczących, np. typowych procesów chemicznych i mechanicznych stosowanych w przemyśle chemicznym), praktycznego wykorzystania narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie, modelowanie i wytwarzanie.

Studia w całości są prowadzone w języku angielskim.

Absolwenci dysponują również znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Chemical Engineering and Technology na PRZ.

 

2. Inżynieria procesów biznesowych - I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Inżynieria procesów biznesowych

Kierunek Inżynieria procesów biznesowych pozwala studentowi nabyć takie umiejętności, jak np. projektowanie i analiza systemów oraz procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, tworzenie i realizacja projektów technicznych czy obsługa obiektów, systemów, w tym również procesów technologicznych.

W ramach kierunku funkcjonują dwie drogi specjalizacji, tj. Inżynieria procesów przemysłowych oraz Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw.

Absolwenci po studiach będą mogli pracować jako: inżynier ds. systemów zarządzania, wdrożeń, optymalizacji i symulacji procesów czy projektant procesów i systemów przemysłowych.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Inżynieria procesów biznesowych na PRZ.

 

3. Inżynieria wzornictwa przemysłowego - studia I stopnia (tryb stacjonarny)

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek praktyczny, który zaopatrza studenta w:

  • zdolności projektowania, konstrukcji,
  • zagadnienia z zakresu technologii, materiałoznawstwa, modelowania, symulacji komputerowych i druku 3D przy zastosowaniu najnowszych systemów komputerowych.

Kierunek jest prowadzony wyłącznie na studiach I stopnia.

Po studiach istnieje możliwość wszechstronnego zatrudnienia w firmach przemysłu samochodowego, elektromaszynowego, AGD, meblarskiego, przetwórczego, lotniczego, elektronicznego.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Inżynieria wzornictwa przemysłowego na PRZ.

 

4. Modern Management - I stopnia i II stopnia

Modern Management

Na kierunku Modern Management kształcenie w całości odbywa się w języku angielskim.

Studenci przyswajają rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, a także praktyczne przygotowanie do kierowania różnego typu organizacjami.

Kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia

Ponadto, dzięki zajęciom odbywającym się w języku angielskim, absolwent zdobędzie umiejętność biegłego komunikowania się w tym języku, co otworzy przed nim większe możliwości zatrudnienia, również poza granicami kraju.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Modern Management na PRZ.

 

Nowe kierunki studiów na rzeszowskich uczelniach 2022/2023

 

  • Politechnika Rzeszowska


Politechnika  Rzeszowska

 

1. Elektromobilność

Studia na Politechnice Rzeszowskiej, kierunek Elektromobilonośc to studia inżynierskie I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Program kształcenia trwa 3,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Kierunek ten to przede wszystkim projektowanie i konstruowanie elektrycznych układów napędowych, wykorzystywanie i eksploatowanie układów magazynowania energii elektrycznej oraz projektowanie instalacji i systemów eklektycznych.

Studia te dają szeroką wiedze i umiejętności z zakresu elektromobilności. Przewiduje zadnienia z zakresu napędów elektrycznych, sterowania i regulowania pojazdów elektrycznych. Dominujące są tutaj ćwiczenia praktyczne i projekty. Absolwenci przygotowani są do ważnej gałęzi przemysłu, jakim jest produkcja pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Mogą podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z serwisem eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury elektromobilności, firmach produkujących układy i systemy zasilania dla pojazdów elektrycznych czy firmach związanych z produkcją i montażem baterii elektrycznych.

Więcej informacji: Elektromobilność - Politechnika Rzeszowska

 

2. Inżynieria w medycynie

Jest to kierunek łączący w sobie wiedze i doświadczenie do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowanie w praktyce medycznej. Są to studia pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Stanowią one uzupełnienie kierunków lekarskich z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Absolwenci zdobna wiedze jak skutecznie i bezpiecznie obsługiwać aparaturę medyczną, jakie techniki stosować w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem. Zdobędą wiedze z zakresu nowoczesnych trendów techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych. Uczniowie muszą być przygotowanie na poszerzanie wiedzy i samokształcenie w związku z nieustannym postępem naukowym i technicznym.

Absolwenci po tym kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, placówkach służby zdrowia, zajmując się ciężkimi przypadkami czy instytucjach badawczo rozwojowych.

Więcej informacji: Inżynieria w medycynie - Politechnika Rzeszowska

Zasady rekrutacji - Politechnika Rzeszowska

 
  • Uniwersytet Rzeszowski


Nowe kierunki studiów w Rzeszowie

 

1. Agroleśnictwo

Nowy kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim, inżynierskie studia I-ego stopnia, na których nauka trwa 3,5 roku, studia prowadzone są w systemie dziennym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę kierunkową, przyrodniczą, biologiczną i techniczną.

W przyszłej pracy wykorzystują wiedzę ekologiczną, fizjologii roślin, geodezji i ochrony środowiska, pracując przy tworzeniu parków krajobrazowych, w administracji Lasów Państwowych, samorządowych biurach rozwoju przestrzennego i planowania.

Więcej informacji: Agroleśnictwo - Uniwersytet Rzeszowski

 

2. Systemy diagnostyczne w medycynie 

Interdyscyplinarny kierunek, prowadzony w ramach 3,5-letnich, inżynierskich studiów I-ego stopnia. Nauka obejmuje zarówno przedmioty przyrodnicze, nauki fizyczne jak i przedmioty z dziedzin nauk o zdrowiu i nauk medycznych.

Studenci mogą wybrać specjalizację Optyki Okularowej, Aparatury Diagnostycznej w Medycynie lub Metod Obrazowania w Medycynie, podejmując przyszłą pracę w szpitalach i klinikach, w firmach produkujących urządzenia i aparaturę medyczną czy instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji: Systemy diagnostyczne w medycynie - Uniwersytet Rzeszowski

 

3. Polonistyka stosowana

Stacjonarne studia I-ego stopnia (licencjackie), nauka na kierunku trwa 3 lata, studia prowadzone są w formie dziennej (stacjonarnej).

Nauka ukierunkowana jest na specjalistyczną wiedzę z zakresu języka, kultury i literatury polskiej, studenci uczą się analizować i oceniać teksty oraz wypowiedzi, specjalizują się w Reklamie, Animacji Kultury i formach Komunikacji Społecznej, absolwenci pracują najczęściej jako specjaliści od kreowania wizerunku, rzecznicy prasowi, asystenci kadr kierowniczych czy blogerzy.

Więcej informacji: Polonistyka stosowana - Uniwersytet Rzeszowski

 

4. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

Interdyscyplinarny kierunek studiów I-ego stopnia inżynierskich i II-ego stopnia magisterskich, prowadzone w systemie stacjonarnym i zaocznym. Studenci kierunku uczą się projektować systemy odnawialnych źródeł energii, sporządzać opracowania szacunkowego zapotrzebowania regionu na energię i produkcję odpadów, potrafią obsługiwać terenowe i laboratoryjne urządzenia.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach energetycznych, administracji samorządowej i prywatnym sektorze fotowoltaicznym jako doradcy.

Więcej informacji: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Uniwersytet Rzeszowski

 

5. Muzeologia 

Stacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie i uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia.

Studenci poznają zasady funkcjonowania placówek muzealnych, uczą się przygotowywać wystawy, poznają historię muzealnictwa, zdobywają praktyczne umiejętności związane z przyszłą praca muzealnika w instytucjach kulturalno-oświatowych, placówkach muzealnych i ośrodkach promujących ochronę zabytków.

Więcej informacji: Muzeologia - Uniwersytet Rzeszowski

 

6. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym 

Stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia i magisterskie studia II-ego stopnia. Studia skupiają się na aspektach związanych z magazynowaniem, transportem i produkcją artykułów rolno-spożywczych.

Absolwenci kierunku znają procesy logistyczne, posiadają wiedzę marketingową, potrafią przeprowadzać procesy badawcze w sektorze rolnym i spożywczym, znajdując zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących, magazynujących i zajmujących się obrotem żywnością.

Więcej informacji: Logistyka w sektorze rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski

 

7. Elektroradiologia 

Trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, obejmują naukę przedmiotów kierunkowych związanych z metodami obrazowania w medycynie, studenci poznają nowoczesne metody diagnostyczne z wykorzystaniem urządzeń takich jak ultrasonograf, rentgen czy tomograf ucząc się obsługi i zasad funkcjonowania aparatów medycznych.

Absolwenci kierunku pracują na oddziałach diagnostycznych, w pracowniach radiologicznych, jednostkach sanitarno-epidemiologicznych i firmach dystrybuujących specjalistyczny sprzęt medyczny.

Więcej informacji: Elektroradiologia - Uniwersytet Rzeszowski

Zasady rekrutacji - Uniwersytet Rzeszowski


Data publikacji: 08.11.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Rzeszów