Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest publiczną szkołą wyższą, powołaną w roku 1947. Uczelnia w swojej strukturze posiada 3 wydziały: Ekonomii i Finansów, Inżynierii Produkcji, Zarządzania oraz 1 filię w Jeleniej Górze. UK oferuje studia: I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych

Rekrutacja zimowa na semestr letni rozpoczęła się 10 stycznia, a zakończy się 28 lutego br. Kandydaci mają do wyboru wyłącznie kierunek II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 

Więcej informacji o rekrutacji na semestr letni na tej uczelni znajdziesz na stronie Rekrutacja zimowa na UE we Wrocławiu.

 

2. Politechnika Wrocławska

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Politechnika Wrocławska jest publiczną uczelnią techniczną, która została założona we w 1945 r. Posiada ona 13 wydziałów oraz 3 filie - w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Legnicy. W ofercie PWr znajdują się studia I, II stopnia, inżynierskie, doktoranckie, a także podyplomowe.

Rekrutację zimową na PWr rozpoczęła się 04 stycznia br., a zakończy - 18 lutego. Wówczas można się zarejestrować wyłącznie na kierunki II stopnia:

  • dzienne, np. Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Chemia, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Geodezja i kartografia, Inżynieria systemów, Optyka czy Zarządzanie.
  • zaoczne: Budownictwo, Energetyka, Inżynieria środowiska, Górnictwo i geologia, Mechanika i budowa maszyn energetycznych, Technologia chemiczna.

Więcej informacji na temat naboru zimowego w Politechnice Wrocławskiej znajdziesz na stronie Nabór zimowy na PWr.

 

3. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu to prywatna uczelnia, która powstała w 2001 roku. Dysponuje ona Wydziałem Logistyki i Transportu, który skupia w sobie 5 zakładów: Logistyki, Transportu, Zarządzania, Budownictwa oraz Nauk Społecznych. Kandydaci mogą wybrać kształcenie na studiach: pierwszego i drugiego stopnia, inżynierskich, w języku angielskim oraz podyplomowych. 

Nabór na semestr letni rozpoczął się 02 stycznia i potrwa do 24 lutego br. Dotyczy on studiów:

  • I i II stopnia: Logistyka, Zarządzenie (tylko licencjackie), Transport (tylko licencjackie).
  • inżynierskich: Budownictwo.
  • podyplomowych, np. Logistyka humanitarna, Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu, Zakupy strategiczne. 

Więcej informacji o rekrutacji na semestr letni na tej uczelni znajdziesz na Rekrutacja zimowa na MWSLiT.

Jeśli chcesz zobaczyć pełną ofertę edukacyjną tej uczelni, sprawdź MWSLiT - kierunki studiów

 

4. Uniwersytet Wrocławski

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Uniwersytet Wrocławski jest publiczną szkołą wyższą, która powstała w 1702 roku. Kształci ona w zakresie zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. UWr posiada 10 wydziałów: Biotechnologii, Chemii, Filologiczny, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Biologicznych, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Nauk Społecznych; Prawa, Administracji i Ekonomii. 

Rekrutacja zimowa rozpoczęła się 16.01 i potrwa do 03.02 br. Uwzględnia ona następujące kierunki:

  • II stopnia: Informatyka (1,5 lub 2-letnie), Inżynieria geologiczna, Matematyka.
  • I stopnia: Matematyka.
  • podyplomowe: Język czeski w administracji, turystyce i biznesie; Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym; Przygotowanie do zawodu nauczyciela (kwalifikacyjne).

Więcej informacji o rekrutacji zimowej w UWr znajdziesz na stronie Rekrutacja na semestr letni w UWr.


Data publikacji: 24.01.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław