Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

kujawsko-pomorskie Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 66 09 212, 56 66 09 211

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Aplikacje mobilne w zarządzaniu
Neurodydaktyka
Analiza finansowa
HR menedżer
ZZL dla menedżerów
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia lean leadera
Zakupy w biznesie - z wykorzystaniem Lean Six Sigma w zarządzaniu.
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Zarządzanie jakością
Ochrnona danych osobowych w biznesie i administracji
Zamówienia publiczne w praktyce
Zarządzanie projektami
Logopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
Studia pedagogiczne dla nauczycieli
Bankowość
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia w biznesie
Wycena nieruchomości
Akademia trenera biznesu
Coaching
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Kadry i płace w praktyce
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Logistyka w biznesie
Nowoczesny marketing
Publiczny transport zbiorowy
StartUp – zarządzanie nowoczesnym biznesem
Studium bezpieczeństwa biznesu
Terapia zajęciowa dla nauczycieli
Tłumaczenie Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim do wyboru
Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami dla nauczycieli
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Akademia menedżera
Akademia managera agro
Akademia lidera w oświacie
Praktyczne aspekty zamówień publicznych
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia skutecznego nauczyciela
Design produktów
E-nauczyciel – nowoczesne technologie w edukacji
Menedżer Jednostek Samorządu Terytorialnego
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

ikonka telefon do uczelni
tel.:

52 58 29 100, 101, 131

fax.:

52 58 29 101

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja samorządowa
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia biznesu rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną NOWOŚĆ
Akademia lean lidera
Akademia lidera w oświacie
Akademia menedżera
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia przywództwa
Akademia Sport Master Class NOWOŚĆ
Akademia trenera biznesu
Analityk finansowy
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching
Design management
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dziennikarstwo multimedialne dla praktyków
Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami - 3 semestry
Edukacja Montessorii w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych
Event menagement NOWOŚĆ
Executive marketing
HR Business Partner z controllingiem personalnym
HR Menedżer
Inspektor ochrony danych osobowych RODO
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci - 3 semestry
Inwestycje alternatywne NOWOŚĆ
Język angielski w biznesie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 3 semestry
Kadry i płace w praktyce
Kształtowanie artystyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej - 3 semestry
Logistyka w biznesie
Logopedia - 4 semestry
Mentoring menedżerski
Naczyciel na starcie - studia doskonalajaće NOWOŚĆ
Negocjacje i mediacje w biznesie
Neuroandragogika
Neurodydaktyka
Neurologopedia NOWOŚĆ
Nowoczesne budowanie marki
Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu
Nowoczesny marketing
Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 3 semestry
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności
Podstawy rachunkowości w praktyce
Psychologia w biznesie
Psychologia zarządzania zmianą w organizacji
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i srategiczna
Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 3 semestry
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej - 3 semestry
Surdopedagogika NOWOŚĆ
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Terapia pedagogiczna z arterapią
Terapia uzależnień i współuzależnionych NOWOŚĆ
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej - 3 semestry
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
Zakupy w biznesie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie handlem detalicznym NOWOŚĆ
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
ZZL dla menedżerów

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-40-10

fax.:

56 654-29-48, 654-29-44

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"
Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości
Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją
Studia podyplomowe w zakresie etnologii
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych
Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie Gender
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz

ul. Słowackiego 7

ikonka telefon do uczelni
tel.:

52 321-11-42

fax.:

52 321-23-50

ikonka email do uczelni

www.amuz.bydgoszcz.pl

email:

www.amuz.bydgoszcz.pl

Grudziądzka Szkoła Wyższa

Grudziądz

ul. Hallera 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 461-04-2

fax.:

ikonka email do uczelni

www.gsw.edu.pl

email:

www.gsw.edu.pl