Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Cena za semestr od 1850zł

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Cena za semestr od 2750zł

COACH I SUPERWIZOR W EDUKACJI

Cena za semestr od 3250zł

DIETETYKA

Cena za semestr od 1300zł

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI MIEJSKIMI

Cena za semestr od 2100zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA

Cena za semestr od 2750zł

JOGA-TERAPIA HOLISTYCZNA I PROFILAKTYKA W NURCIE JOGA VINYASA

Cena za semestr od 2000zł

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

Cena za semestr od 1975zł

LOGOPEDIA

Cena za semestr od 1725zł

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cena za semestr od 1700zł

PODATKI

Cena za semestr od 1750zł

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Cena za semestr od 2300zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Cena za semestr od 1500zł

PUBLIC RELATIONS & MARKETING

Cena za semestr od 2000zł

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Cena za semestr od 1575zł

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Cena za semestr od 1625zł

PROGRAM ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

Cena za semestr od 3050zł

SYSTEMY BAZ DANYCH

Cena za semestr od 1750zł

TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA

Cena za semestr od 1750zł

TRENER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Cena za semestr od 2667zł

UPRAWA, PRZETWÓRSTWO I ZASTOSOWANIE KONOPI

Cena za semestr od 2350zł

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Cena za semestr od 1975zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Cena za semestr od 1675zł

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Cena za semestr od 1675zł

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE

Cena za semestr od 1650zł

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

Cena za semestr od 2100zł

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Cena za semestr od 1850zł

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Cena za semestr od 1600zł

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cena za semestr od 1750zł

GRAFIKA KOMPUTEROWA W GRACH WIDEO

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

 

Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 •  

  Rekrutacja

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Etapy rekrutacji:

  1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

  3. Złożenie kompletu dokumentów.

  Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: https://wspa.pl/rekrutacja/

   

  Promocje na Studia Podyplomowe

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką
  Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%
  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za cały tok studiów z góry (zgodnie z harmonogramem płatności).
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.

  Promocyjna Trójka
  Promocja dotyczy kandydatów na kierunkach Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse oraz Podatki.
  Kandydaci, którzy rozpoczną naukę jednocześnie na dwóch kierunkach z ww. roku akademickim 2020/2021, otrzymują zniżkę 50% na jeden kierunek.

  Poleć na WSPA
  Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe.

  Voucher na studia 500 zł
  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.10.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.

  Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji
  Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia
  podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

  • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
  • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
  • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

   

  Organizacje studenckie

  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 •  

  Kontakt

  20-150 Lublin

  ul. Bursaki 12

  tel.:

  81 452 94 74