Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł

AUDYT ENERGETYCZNY (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2050zł

BRANDING STRATEGIE AI (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

HANDEL DZIEŁAMI SZTUKI (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2825zł

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1975zł

MARKETING POLITYCZNY (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł

MBA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 5000zł

MBA W IT (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 7000zł

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

MENEDŻER BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

MENTORING INNOWACJI I BIZNESU (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł

NOWOCZESNY MARKETING SPOŁECZNY I KULTUROWY (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł

PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZOWANA OBIEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł

PUBLIC RELATIONS & MARKETING (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1700zł

SOFT SKILLS W IT (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2650zł

SPECJALISTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2950zł

SYSTEMY BAZ DANYCH (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1750zł

TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł

WYCENA NIERUCHOMOŚCI (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 2050zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1675zł

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 1675zł

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA (forma online)

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (forma blended learning)

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kursy i Szkolenia

 

O Uczelni...

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

 

Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 •  

  Rekrutacja

   

  Promocje na Studia Podyplomowe

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

  Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2022.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%

  Promocja obowiązuje również w roku akademickim 2022/2023 i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za cały tok studiów z góry (zgodnie z harmonogramem płatności).

  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I i II semestrze studiów o 5%.

  Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

  Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

  • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników

  Absolwenci WSPA bez wpisowego

  Polega na zwolnieniu z opłaty czesnego absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

   

  Organizacje studenckie

  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 •  

  Kontakt do uczelni

  20-150 Lublin

  ul. Bursaki 12

  tel.:

  81 452 94 73