Wyższa Szkoła Administracji (WSA)(Niepublliczna)

palceholder

43-300 Bielsko-Biała

Plac Marcina Lutra 7

tel.:

33 815 11 07

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Dietetyka
Doradztwo zawodowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Etyka dla nauczycieli w szkole
Integracja sensoryczna
Kadry i płace
Logopedia
Master of business administration
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (RODO)
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
Terapia zajęciowa i arteterapia
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Bielsku-Białej