Uniwersytet Rzeszowski

35-601 Rzeszów

ul. Ćwiklińskiej 2

tel.:

17 872 17 90

ikonka email do uczelni

Muzyka XX i XXI wieku
Muzykoterapia
Prowadzenie zespołów tanecznych
Żywność, gastronomia i dietetyka
Technologia żywności i żywienia człowieka
Menadżer jakości produktów spożywczych i żywienia człowieka
Technologie w systemach produkcji rolniczej i rozwój obszarów wiejskich
W zakresie translatoryki polsko-rosyjskiej
Doskonalenie sprawności translatorycznych z elementami stylistyki języka angielskiego
Język polski
Logopedia
Translatoryka
Nauczanie fizyki
Matematyka
Technika i informatyka
Technika w kształceniu
Informatyka i technologie informacyjne
Projektowanie procesów wytwórczych w oparciu systemy CAD/CAM i programowanie obrabiarek CNC
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
W zakresie przygotowania pedagogicznego - kwalifikacyjne
W zakresie przygotowania do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej - kwalifikacyjne
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej
Pedagogika przedszkolna
Terapia pedagogiczna
Wychowanie do życia w rodzinie
Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Organizacja pomocy społecznej
W zakresie przygotowania pedagogicznego dla studentów - kwalifikacyjne
Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem
Przyroda
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
W zakresie prowadzenia zespołów tanecznych, specjalizacja: taniec polski - kwalifikacyjne
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w