Administracja publiczna
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Audyt wewnętrzn
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Certyfikowany Coach
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski
Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski
Compliance w organizacji
Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder)
Etyka - Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Florystyka z elementami dekoracji wnętrz
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Grafika komputerowa
Historia
Historia i teraźniejszość
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki
Logopedia
Matematyka
Nauczanie języka polskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Pedagog specjalny w edukacji włączającej
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Specjalista ds. rachunkowości
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa
Wiedza o społeczeństwie
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie – studia menedżerskie
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Rzeszowie