Uniwersytet Opolski(Niepublliczna)

palceholder

45-040 Opole

Plac Kopernika 11

tel.:

77 541-59-03/5, 77 541-59-00

ikonka email do uczelni

Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej
Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji
Piwowarstwo
Psychogerontologia
Studia Teologiczno-Katechetyczne
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Opolu