Uniwersytet Opolski

45-040 Opole

Plac Kopernika 11

tel.:

77 541-59-03/5, 77 541-59-00

ikonka email do uczelni

Audyt w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej
Doradca finansowy
Filologia polska - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Finanse i bankowość
Fundusze unijne i zasady ich pozyskiwania
Gospodarka odpadami i rekultywacja gruntów
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Logopedia
Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (Unii Gospodarczo-Walutowej)
Podyplomowe studia administracji publicznej
Podyplomowe studia europejskiego prawa ochrony środowiska
Podyplomowe Studia Pedagogiki Prawa – Readaptacji, Mediacji i Negocjacji
Podyplomowe studia podatkowe
Podyplomowe studia samorządu terytorialnego
Podyplomowe studia-wychowanie do życia w rodzinie: Informacje ogólne
Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach
Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach
Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia podyplomowe biologia i dydaktyka biologii
Studia podyplomowe Edukacja Techniczna i Technologia Informacyjna
Studia podyplomowe Edukacja Techniczno - Informatyczna w zakresie Mechatroniki
Studia Podyplomowe Informatyki
Studia Podyplomowe Inżynieria komunalna
Studia podyplomowe prawa prasowego i prawa reklamy
Studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami
Studia podyplomowe z biotechnologii
Studia podyplomowe z biotechnologii kosmetologicznej
Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego
Terapia pedagogiczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Gospodarka odpadami i rekultywacja gruntów 1500
Logopedia 1550
Podyplomowe studia administracji publicznej 1300
Podyplomowe studia-wychowanie do życia w rodzinie: Informacje ogólne 700
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach 1500
Studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 1600
Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości 1600
Studia podyplomowe z biotechnologii 1450
Terapia pedagogiczna 1400
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1500
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w