Która uczelnia niepubliczna w Opolu jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Opolu

Nie ma ustalonych standardów, które jednoznacznie określiłyby, która z olsztyńskich uczelni prywatnych jest najlepsza.

Decyzja o wyborze uczelni często zależy od preferowanego kierunku studiów i jakości nauczania poszczególnych wykładowców.

Ważnym elementem wyboru jest także zapoznanie się z opiniami bieżących studentów, które są publikowane na stronach internetowych uczelni.

Dobrze pozycją w Opolu może się pochwalić Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Opolu są najbardziej popularne?
 

Co roku portal Uczelnie.pl opracowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Opolu.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Opolu?
 

Informacje o najniższych progach punktowych, które są wymagane na poszczególne kierunki w opolskich uczelniach niepublicznych, są dostępne zaraz pod ich spisem, pod warunkiem, że uczelnie te ustaliły takie wymagania w ramach swoich zasad przyjęć.

Uniwersytet WSB Merito w Opolu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 72

tel.:

77 401 94 44,
77 401 94 01/02/03,
539 670 648,
539 670 650,
698 932 970