Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Galeria Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edukacja dla bezpieczeństwa

EMBA

Inżynieria Pożarowa Budynków

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi

Ratownictwo chemiczne, identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń

Zapobieganie pożarom i awariom

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa na poziomie strategicznym

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kontakt

01-629 Warszawa

ul. Słowackiego 52/54

tel.:

22 561 79 92, 22 561 76 24