Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

Opis Uczelni


Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wyróżniają innowacyjne programy nauczania w obszarze zdrowia i urody. Studia odbywają się na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Oferowane przez Uczelnię kierunki są bardzo atrakcyjne i aktualne, gdyż , jak wynika z badań, absolwenci Dietetyki, Kosmetologii i Fizjoterapii są najczęściej poszukiwani na rynku pracy.

Każdy z oferowanych przez Uczelnię kierunków przygotuje absolwenta do podjęcia zatrudnienia zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Studentom zapewniane są praktyki zawodowe oraz zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych, co wpływa na ich profesjonalne przygotowanie do zawodu. Tym samym zwiększa możliwości podjęcia pracy w wybranej specjalności. Dodatkowe zajęcia z marketingu i zarządzania przygotowują również do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczelnia dostosowuje programy studiów do rynku pracy – m.in. poprzez uruchamianie nowych kierunków i specjalności, uwzględniają obecne trendy. Uczelnia koncentruje się na naukach medycznych związanych ze zdrowiem człowieka oraz promocją prozdrowotnych zachowań, w tym realizacją zasad zdrowego odżywiania.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest pierwszą tego typu uczelnią w Krakowie i południowo-wschodniej Polsce, która:

 • aktualizuje i poszerza programy studiów i badań naukowych, kładąc największy nacisk na ich profesjonalizm, interdyscyplinarność oraz dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra
  w nowoczesnych zawodach,
 • rozwija kapitał intelektualny i wspomaga ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników,
 • buduje przyjazną atmosferę i wspólnotę akademicką,
 • przygotowuje przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych absolwentów.
 •  

  Baza dydaktyczna Uczelni


  Uczelnia dysponuje obiektami znajdującymi się w samym centrum Krakowa, co gwarantuje pełną dostępność do sieci komunikacji.

  Założyciele Uczelni stale poszerzają bazę dydaktyczną poprzez tworzenie nowych pracowni i sal ćwiczeniowych, ciągłe modyfikowanie i wzbogacanie wyposażenia pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania zabiegów.

  Do dyspozycji studentów:

 • laboratorium chemiczne,
 • pracownię do technologii żywności,
 • pracownie do kinezyterapii,
 • pracownię do fizjologii,
 • pracownię anatomii,
 • laboratorium do analizy sensorycznej,
 • pracownię stylizacji i wizażu,
 • nowoczesną pracownię informatyczną,
 • bibliotekę z czytelnią
 • stół anatomiczmy Anatomage
 • sala gimnastyczna.
 • Dla studentów Fizjoterapii organizowane są również zajęcia dodatkowe w prosektorium Collegium Medicum UJ.

  Uczelnia wyposażona jest również w specjalistyczne sprzęty ułatwiające proces edukacyjny studentom niepełnosprawnym min.:

 • odpowiednio przygotowane stanowiska komputerowe w czytelni,
 • wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dla studentów niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami,
 • strona internetowa z opcją dla studentów niedowidzących,
 • pętle indukcyjne,
 • nagłośnienia.

 • Aby ułatwić dostęp do Internetu na terenie uczelni działają punkty HOTSPOT oraz kioski internetowe. W 2011 roku uczelnia uruchomiła także platformę e-learningową.

   

  Certyfikaty i wyróżnienia


  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła działalność 6 sierpnia 2002 roku i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest "Dalkrak" Centrum Kształcenia sp. z o.o.

  Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”
  Przyznanie Certyfikatu stanowi dowód uznania dla działań w kierunku rozwijania praktycznej edukacji, budowania silnych powiązań z rynkiem pracy oraz innowacyjnych programów studiów. Certyfikat ten wyróżnia KWSPZ na tle innych szkół wyższych. To potwierdzenie dbałości o solidne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to przede wszystkim informacja, że wśród uczelni w Krakowie jesteśmy godni zaufania.

  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia należy do nielicznych uczelni na południu Polski nagrodzonych po raz kolejny tytułami „Wiarygodna Szkoła 2016” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2016”. Dodatkowo, nasza Uczelnia już po raz trzeci otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

  W 2017 roku Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Przyznana nominacja stanowią docenienie nowatorskich inwestycji oraz innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.


  certyfikat


  Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″
  Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.


  Statuetka „Pióro Biznesu”
  Nagroda została przyznana Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.

   

  Zasady rekrutacji


  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)

 • Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1/5.
  Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

  Rekrutacja trwa do 22 września 2018 r.