Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Zarządzanie w systemie oświaty – niestacjonarne studia podyplomowe, realizowane w trakcie 2 semestrów (1 rok). Nauka na kierunku pozwala zdobyć umiejętności i kompetencje w kierunku zarządzania placówkami oświatowymi, wykorzystywania w procesie zarządzania nowoczesnych narzędzi informatycznych, planowania rozwoju szkoły, uczestniczenia w procesie tworzenia programów edukacyjnych czy pozyskiwania finansowania z wykorzystaniem projektów Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada umiejętności kierownicze, potrafi promować rozwój kompetencji ucznia, potrafi zidentyfikować specjalne potrzeby edukacyjne, współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym, potrafi zachowywać poprawne relacje interpersonalne, umiejętnie wykorzystuje nowe technologie, posiada wiedzę na temat przepisów prawnych związanych z zarządzaniem szkołą i systemem oświaty. Doskonalenie menadżerskie pozwoli podjąć pracę na stanowiskach dyrektorskich w szkole, szczeblach kierowniczych w placówkach oświatowych i na decyzyjnych szczeblach administracji systemu oświaty.

2. Studium coachingu – dwusemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe. Słuchacze kierunku mogą poznać nowoczesne techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, zdobyć umiejętności interpersonalne, poznać współczesne mechanizmy przemian społecznych, kulturalnych i egzystencjalnych człowieka, umiejętnie wykorzystywać podstawy psychologii, filozofii, socjologii czy umiejętności pedagogiczne. Poznając naukowe podstawy coachingu i aspekty psychologiczne kontaktu z klientem, można w przyszłej pracy wprowadzać odpowiednie modele i techniki, mając do dyspozycji narzędzia używane przez coaching kariery, rozwoju osobistego czy menadżerski. Dzięki zdobytym kompetencjom, absolwenci kierunku mogą podjąć prace menadżera personalnego, trenera biznesu, zajmować kierownicze stanowiska w korporacjach i przedsiębiorstwach w działach zarządzających rozwojem personelu i kadrami czy wykorzystać zdobyte umiejętności prowadząc prywatną działalność gospodarczą związaną z coachingiem personalnym i coachingiem w biznesie.

3. Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji– podyplomowe studia niestacjonarne, nauka na kierunku trwa 1 rok i prowadzona jest trakcie 2 semestrów. Studia pomagają zgłębić naukowe podstawy i zastosowanie coachingu, zasad projektowania i tutoringu – systemu pracy nauczyciela z uczniem indywidualnym. Nauka pozwala poznać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane podczas relacji nauczyciela z uczniem lub grupą uczniów, wykorzystać różnorodne modele coachingu przy współpracy z grupą i pojedynczym uczniem, dostrzegać indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia planując jego rozwój, tworzenie autorskich planów motywacyjnych, poznać podstawy psychologiczne i socjologiczne wykorzystywane w coachingu i tutoringu, umiejętnie przygotowywać i wdrażać plany krótko i długoterminowej pracy z uczniem. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pomagają wzbogacić kompetencje społeczne w pracy nauczyciela-wychowawcy, podnieść kompetencje zawodowe cenione w placówkach edukacyjnych i jednostkach administracyjnych systemu oświaty.

 

Kontakt

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69