Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.35 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
2 3.89 Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
3 3.58 Żywienie człowieka i dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
4 3.5 Architektura Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
5 3.41 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
6 3.24 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
7 3.24 Zarządzanie jakością i analiza żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
8 3.13 Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
9 3.11 Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
10 3.05 Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
11 2.84 Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
12 2.8 Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
13 2.69 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
14 2.58 Biologia człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
15 2.54 Inżynieria środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
16 2.54 Technologia i organizacja gastronomii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
17 2.52 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
18 2.5 Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
19 2.32 Bioeconomy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
20 2.29 Budownictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
21 2.17 Bioinformatyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
22 1.98 Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
23 1.94 Ogrodnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UPWr w 2022 roku

1. Weterynaria - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Weterynaria to studia o profilu praktycznym, kończące się dyplomem magistra. Kierunek umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także z obszaru szeroko pojętych nauk weterynaryjnych. W programie kształcenia zostały uwzględnione takie zagadnienia, jak np. aspekty dotyczące produkcji zwierzęcej, leczenia klinicznego zwierząt czy higieny produkowanej żywności.

Z kolei zajęcia praktyczne pomagają zdobyć studentom pierwsze doświadczenia jako przyszli weterynarze. Absolwent studiów uzyskuje tytuł lekarza weterynarii i może podjąć zatrudnienie w np. przychodniach lub inspekcji weterynaryjnej czy laboratoriach diagnostycznych. 

Zobacz więcej: Weterynaria na UPWR.

 

2. Geodezja i kartografia - 3,89 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia inżynierskie, studia II stopnia

Studia na kierunku Geodezja i kartografia są dedykowane każdemu, kto interesuje się geografią, a zwłaszcza mapami. Student zapoznaje się zarówno z podstawowymi elementami wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych oraz technicznych, jak i specjalistycznymi aspektami związanymi z geodezją i kartografią.

Na zajęciach praktycznych profesjonalna kadra wykładowców zapoznaje studentów z aktualnymi metodami obserwacji, modelowania, badania, a także prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Ponadto studenci mają do wyboru jedną spośród 3 specjalizacji, tj. Geodezja i gospodarka nieruchomościami, Geodezja i geoinformatyka oraz Geodezja inżynieryjna.

​​​​​​​Zobacz więcej: Geodezja i kartografia na UPWR.

 

3. Żywienie człowieka i dietetyka - 3,58 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
​​​​​​​Poziom studiów: studia I i II stopnia

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka zapewniają studentom pozyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu technologii żywności gastronomicznej oraz racjonalnego żywienia człowieka, a także jakości zdrowotnej żywności.

W programie kształcenia znajdują się również przedmioty technologiczne, które uzupełnią wiedzę na temat produkcji oraz procesów przetwarzania żywności. Absolwenci studiów chętnie podejmują pracę, m.in. w zakładach żywienia zbiorowego, hotelarstwie, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych czy rekreacyjnych.

Zobacz więcej: Żywienie człowieka i dietetyka na UPWR.

 

4. Architektura krajobrazu - 3,5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
​​​​​​​Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Architektura krajobrazu jest doskonałym wyborem dla osób kreatywnych, których wyobraźnia nie zna granic, a także dla tych, którzy potrafią myśleć przestrzennie. Program studiów zawiera przedmioty projektowy, jak np. architektura, budownictwo oraz przedmioty związane ze sztukami plastycznymi, m.in. rysunek odręczny, grafika bądź rzeźba.

Studenci mają do dyspozycji 2 specjalności, które ułatwią im w przyszłości znalezienie wymarzonej pracy. Są to: Kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz Architektura zieleni we wnętrzach.

​​​​​​​Zobacz więcej: Architektura krajobrazu na UPWR.

 

5. Zarządzanie i inżynieria produkcji - 3,41 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
​​​​​​​Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Dzięki temu kierunkowi, studenci mają okazję zapoznać się z elementami inżynierii produkcji. Zajęcia praktyczne uzupełniają wykłady teoretyczne z zakresu takich przedmiotów jak np. chemia, fizyka, matematyka, ekonomia (np. mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość) czy przedmiotów technicznych (np. mechanika i wytrzymałość materiałów).

Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę jako doradca techniczny i organizacyjny w zakresie inżynierii produkcji rolniczej w małych, średnich, a także dużych przedsiębiorstwach.​

Zobacz więcej: Zarządzanie i inżynieria produkcji na UPWR.