Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
2 4.76 Żywienie człowieka i dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
3 4.28 Biologia człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
4 4.12 Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
5 3.79 Architektura Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
6 3.59 Geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
7 3.52 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
8 3.45 Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
9 3.34 Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
10 3.2 Budownictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
11 3.2 Ekonomia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
12 3.15 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
13 3.05 Bioinformatyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
14 2.93 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
15 2.77 Inżynieria środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
16 2.66 Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
17 2.34 Technologia i organizacja gastronomii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
18 2.31 Ogrodnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
19 2.28 Bioeconomy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
20 2.21 Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
21 2.17 Zarządzanie jakością i analiza żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
22 1.9 Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
23 1.77 Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
24 1.56 Inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
25 1.09 Agroinżynieria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UPWr w 2023 roku

1. Weterynaria - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Weterynaria to studia o profilu praktycznym, kończące się dyplomem magistra. Kierunek umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także z obszaru szeroko pojętych nauk weterynaryjnych. W programie kształcenia zostały uwzględnione takie zagadnienia, jak np. aspekty dotyczące produkcji zwierzęcej, leczenia klinicznego zwierząt czy higieny produkowanej żywności.

Z kolei zajęcia praktyczne pomagają zdobyć studentom pierwsze doświadczenia jako przyszli weterynarze. Absolwent studiów uzyskuje tytuł lekarza weterynarii i może podjąć zatrudnienie w np. przychodniach lub inspekcji weterynaryjnej czy laboratoriach diagnostycznych. 

Zobacz więcej: Weterynaria na UPWR.

2. Żywienie człowieka i dietetyka - 4,76 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Żywienie człowieka i dietetyka to nauki zajmujące się wpływem diety na zdrowie i samopoczucie. Dietetyka koncentruje się na zapewnieniu odpowiedniej ilości składników odżywczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia i stylu życia.

Analizuje skutki żywieniowe różnych diet oraz opracowuje plany żywieniowe promujące zdrowie i zapobiegające chorobom. Wiedza z tego zakresu pozwala na efektywne zarządzanie wagą, poprawę parametrów zdrowotnych oraz leczenie i zapobieganie chorobom dietozależnym, takim jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe.

Zobacz więcej: Żywienie człowieka i dietetyka na UPWR.

3. Biologia człowieka - 4,28 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Biologia człowieka to dziedzina nauki koncentrująca się na badaniu struktury, funkcji i ewolucji ludzkiego organizmu. Obejmuje anatomię, która opisuje budowę ciała, fizjologię zajmującą się funkcjonowaniem organów i układów, oraz genetykę, badającą dziedziczenie i zmienność cech.

Biologia człowieka bada również interakcje między różnymi systemami ciała i ich wpływ na zdrowie oraz choroby. Jest kluczowa dla rozwoju medycyny, pomagając zrozumieć mechanizmy chorób i opracowywać nowe metody diagnozy, leczenia i prewencji.

Zobacz więcej: Biologia człowieka na UPWR.

4. Biotechnologia - 4,12 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Biotechnologia to dziedzina nauki wykorzystująca organizmy żywe, ich części lub produkty ich metabolizmu do tworzenia lub modyfikowania produktów dla specyficznych zastosowań. Obejmuje różne techniki genetyczne, mikrobiologiczne i biochemiczne.

Stosowana jest w medycynie do produkcji leków, terapii genowej, w rolnictwie do tworzenia odpornych na choroby i szkodniki roślin, a także w przemyśle do produkcji biopaliw i czystych technologii. Biotechnologia przyczynia się do rozwoju zrównoważonych rozwiązań i poprawy jakości życia.

Zobacz więcej: Biotechnologia na UPWR.

5. Architektura Krajobrazu - 3,79 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Architektura krajobrazu to dziedzina zajmująca się projektowaniem, planowaniem i zarządzaniem przestrzeniami zewnętrznymi. Skupia się na tworzeniu harmonijnych, funkcjonalnych i estetycznie atrakcyjnych krajobrazów, które integrują naturalne i sztuczne elementy.

Architekci krajobrazu pracują nad projektami parków, ogrodów, terenów rekreacyjnych, placów miejskich oraz zieleńców. Ich celem jest nie tylko poprawa wizualna, ale też zwiększenie bioróżnorodności, ochrona środowiska oraz tworzenie przestrzeni przyjaznych społecznościom i wspierających zdrowy styl życia.

Zobacz więcej: Architektura Krajobrazu na UPWR.