Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego nominowane w Konkursie StRuNa!

Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego nominowane w Konkursie StRuNa!



Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego jako jedno z dziesięciu wyróżnionych kół naukowych z całej Polski znalazło się w finale Konkursu STRuNa! Konkurs Studenckiego Ruchu Naukowego odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, a nagradza najlepsze inicjatywy organizacji studenckich w 2014 roku.

Studenckie Koło Naukowe Geologów przygotowało i zgłosiło do udziału w konkursie projekt pod nazwą „Skandynawia 2014”. Na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku zespół złożony z 11 członków Koła wspólnie z dwoma opiekunami - prof. Henrykiem Marszałkiem oraz dr. Wojciechem Drzewickim - przemierzała Szwecję i Norwegię, przeprowadzając badania naukowe na obszarze kaledonidów i uczestnicząc w licznych ćwiczeniach terenowych wspólnie ze studentami uczącymi się na Uniwersytecie w Uppsali. Zgromadzone podczas tej wyprawy informacje i zdobyty materiał skalny pozwoliły studentom rozpocząć zaawansowane prace nad dwoma projektami: „Minerały wysokotemperaturowe migmatytów z Areskutan” oraz „Geomorfologia wybranych form fluwioglacjalnych w dolinie Innerdalen”. Prace nad tymi projektami są aktualnie kontynuowane przez członków Koła Naukowego. Warto podkreślić, że tegoroczna nominacja nie jest pierwszym osiągnięciem Studenckiego Koła Naukowego Geologów w tych ogólnopolskich zmaganiach. Działające przy Instytucie Nauk Geologicznych Koło Naukowe może pochwalić się już dwukrotnym tytułem laureata konkursu, a także zdobyciem nagrody głównej w kategorii Wyprawa Roku 2011 oraz 2013, gdzie uczestniczyło również w charakterze współorganizatora.Wakacyjne obozy naukowe, takie jak między innymi tegoroczna wyprawa do Skandynawii, stały się już prawdziwą tradycją dla członków Koła. SKN Geologów to organizacja studencka o niemalże 70-letniej historii, licząca w sumie 100 członków. Koło nieustannie się rozwija i pracuje już nad przygotowaniem kolejnych wyjazdów. Tegoroczne lato zastanie członków Koła w Gruzji, a w 2016 roku młodzi geolodzy planują wyprawę do Stanów Zjednoczonych.Program StRuNa stawia sobie za podstawowy cel intensywną promocję ruchu naukowego studentów i doktorantów. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

Data publikacji: 30.01.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław