Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zaprasza na studia bioinformatyczne

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zaprasza na studia bioinformatyczneDzięki decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku Bioinformatyka. Szkoła jest pierwszą niepubliczną uczelnią, na której będzie można studiować ten innowacyjny kierunek inżynieryjny.

Popyt na pracę bioinformatyków jest duży zarówno w kraju, jak i za granicą. Bioinformatyka jest dziedziną multidyscyplinarną łączącą informatykę, matematykę, fizykę, chemię, biologię, biotechnologię czy nanotechnologię. Dane GUS mówią, że w 2015 roku działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło aż 126 przedsiębiorstw i oznaczało to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Pośród nich połowa zajmowała się jedynie badaniami, a pozostałe łączyły je z produkcją. Statystyki wskazują że nakłady na działalność poniesione przez firmy wzrosły o 67% ponad poziom z roku 2014. Przedsiębiorstwa zatrudniały 2765 osób. Jeśli chodzi o działalność nanotechnologiczną, to prowadziło ją 66 firm, mających w swoich zespołach 922 osoby. Rynek bioinformatyki według statystyk również wygląda obiecująco. W 2016 roku 160 firm prowadziło taką działalność, co oznacza 27% wzrost w porównaniu z 2015 rokiem. Można wyciągnąć z tych danych wniosek, że zainteresowanie specjalistami bioinformatyki jest duże i ciągle rośnie.

Data publikacji: 11.03.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław