Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prawo na Uniwersytecie SWPS teraz także we Wrocławiu

Prawo na Uniwersytecie SWPS teraz także we WrocławiuUniwersytet SWPS otwiera kierunek prawo w kolejnym mieście. Po Warszawie i Poznaniu studenci mogą teraz aplikować na jednolite studia magisterskie także na wydziale uczelni we Wrocławiu.

Uniwersytet SWPS kształci adeptów prawa od 7 lat. Wydział w Warszawie powstał w 2009 i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. Rok później jednolite studia magisterskie na kierunku prawo utworzono w Poznaniu.– Sukces w kształceniu prawników, jaki odnosimy w Warszawie, zdecydował o umacnianiu oferty dydaktycznej o kierunki prawnicze w kolejnych miastach – mówi prof. Teresa Gardocka, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prawnik, karnista, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS. – Nasz wrocławski wydział jest najlepszy w Polsce. Należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych w kraju, z najwyższą kategorią „A+”, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje czołowym organizacjom naukowym. Jest na 1. miejscu w grupie nauk społecznych, pokonując tym samym 92 ośrodki badawcze. To oznacza, że studenci wydziału uczą się od najlepszej w Polsce kadry naukowej. Oczywistym dla nas było, że to właśnie we Wrocławiu stworzymy silny kierunek prawniczy – podkreśla Gardocka.Studia prawnicze we Wrocławiu zostały przygotowane w oparciu o rozwiązania wypracowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, który w 2013 roku uzyskał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najbardziej innowacyjny program studiów prawniczych w Polsce.Prawo we Wrocławiu tak jak w Warszawie i Poznaniu opiera się na trzech filarach. – To są przede wszystkim studia praktyczne, które wyróżnia elitarność i indywidualne podejście. Studenci zdobywają wiedzę w bezpośrednim kontakcie z wybitnymi teoretykami i praktykami prawa – autorytetami w swoich specjalnościach prawniczych, zawodowo czynnymi prawnikami, sędziami, adwokatami i radcami prawnymi. To zapewnia przyszłemu absolwentowi możliwość zapoznania się z warsztatem pracy prawnika i zdobycia w tym zakresie odpowiednich umiejętności – mówi prof. Hubert Izdebski, Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS.Studenci od początku studiów objęci są opieką doświadczonych tutorów, którzy wspomagają młodych adeptów prawa w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Program kładzie szczególny nacisk na zajęcia warsztatowe, symulacyjne (na przykład symulacja rozpraw sądowych), naukę przygotowywania pism procesowych, praktycznego konstruowania umów, argumentacji prawniczej, dyskusji, negocjacji i mediacji oraz rozmowy z klientem. Taka struktura programu daje unikatową możliwość analizowania zagadnień prawnych zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i codziennej praktyki stosowania prawa.Dobremu przygotowaniu do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze sprzyja struktura programu zawierająca zaawansowane moduły aplikacyjne. Są wśród nich moduły dla aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), moduły dla aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także moduł doradztwa podatkowego. Studenci na piątym roku będą mogli także przejść specjalistyczny kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze – opracowany i prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza, czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.Więcej informacji na stronie studia.swps.pl

Data publikacji: 06.06.2016
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław