Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Otwarte wykłady prof. Gastona Pineau na Dolnośląskiej Szkole Wyższej

http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/otwarty-wyklad-i-warsztat-z-prof-gastonem-pineau-w-dolnoslaskiej-szkole-wyzszej-zapisz-sie/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4557&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2018&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=5&cHash=5ee9a3cf73ccae8983d41fce974bcec2


Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest organizatorem otwartego wykładu profesora Gastona Pineau pt. “Dotychczasowe tendencje i nowe perspektywy w stosowaniu metody biograficznej jako podejścia badawczego i praktycznego” oraz warsztatu metologicznego „Jak prowadzić badania biograficzne? Doświadczenia badawcze i rozwiązania metodologiczne stosowane w krajach frankofońskich”. Wydarzenia są bezpłatne, ale należy się na nie zapisać.

Wykład odbędzie 9 maja 2018 roku (zapisy: aneta.slowik@dsw.edu.pl) i będzie częścią Międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem “W przestrzeni biografii. Identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian, z okazji 100-lecia wydania ‘Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce’ Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa”.

Termin warsztatu metodologicznego to 12 maja 2018 roku (zapisy jak powyżej). Jego adresatami są doktoranci, studenci, doradcy, pedagodzy, edukatorzy i psycholodzy a tematem “Jak prowadzić badania biograficzne? Doświadczenia badawcze i rozwiązania metodologiczne stosowane w krajach frankofońskich”.

Prof. Gaston Pineau odwiedza Wrocław ramach programu Visiting Professors - Fundusz Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Data publikacji: 16.03.2018