Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Filozofia - 2 uczelnie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

fax.:

22 569-96-93

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Cena za semestr od 3125zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 55 20 000

fax.:

22 55 24 029

ikonka email do uczelni

www.uw.edu.pl

email:

www.uw.edu.pl

Zobacz także

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 519 21 00, 22 519 21 70

fax.:

22 519 22 55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

fax.:

22 825 80 31

Uczelnie z kierunkiem filozofia w Warszawie

Chcesz studiować filozofię? Dwie uczelnie w Warszawie mają ten kierunek w swojej ofercie edukacyjnej. Sprawdź już dzisiaj, o których uczelniach mowa i jak przebiega rekrutacja na studia filozoficzne w Warszawie!Filozofię nazywa się Królową Nauk nie bez powodu. Jest to dziedzina z bogatą tradycją uniwersytecką, jednak jej początki sięgają znacznie dalej niż historia uniwersytetów – łączą się bowiem z powstaniem cywilizacji. Pojęcia „filozofia” i „filozof” pojawiły się już ok. VI/V w. p.n.e. w Starożytnej Grecji. Filozofia, jako nauka, skupia się na odpowiedzi na podstawowe pytanie, które od wieków, niezmiennie, nurtują człowieka – między innymi o ludzkie istnienie, granice poznania czy wartości.

Studia filozoficzne wyposażają studenta w najcenniejszą kompetencję – uczą rozumieć świat i samego siebie. Kształcą także umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia, uczą otwartości i myślowej elastyczności. Rozwijają równocześnie umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami intelektualnymi. Kierunek filozofia jest odpowiedni dla osób, które są ciekawe świata i które chcą kształtować w toku nauki swoje myślowe horyzonty. Są także świetną opcją dla osób, które studiują na innym kierunku lub ukończyły już studia i chcą poszerzyć swoją wiedzę humanistyczną.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować filozofię

Dwie uczelnie w Warszawie oferują kandydatom na studia kierunek filozofia. Obie uczelnie są państwowe – pierwszą z nich jest Uniwersytet Warszawski, a drugą Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego.

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
W ofercie UW znajdują się studia filozoficzne zarówno na I stopniu (licencjackie), jak i na II stopniu (magisterskie) nauczania. Studia prowadzone są w trybie dziennym (stacjonarnie) i zaocznym (niestacjonarnym). Kandydaci mogą także podjąć studia filozoficzne w języku angielskim – w ramach specjalności Warsaw International Studies in Philosophy. Studenci mają też możliwość, aby ukończyć specjalizację nauczycielską, zyskując tym samym kwalifikacje do uczenia filozofii w szkołach.

Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Na UKSW filozofię studiować można – podobnie jak na UW – na studiach licencjackich oraz magisterskich. Studia na obu poziomach kształcenia dostępne są jednak jedynie w trybie stacjonarnym, czyli dziennie.

Studenci studiów I stopnia do wyboru mają 3 profile:
• humanistyczny,
• epistomiczno-przyrodniczy,
• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych.

Z kolei studenci studiów II stopnia mogą wybrać jeden z 6 profili:
• filozofia nauki,
• etyka więzi międzyludzkich,
• metafizyka i historia filozofii,
• filozofia kultury, religii i polityki,
Philosophy and Culture od East-Central Europe. Experience and Thought,
• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych.

Jak uczelnie w Warszawie rekrutują na studia filozoficzne?

Zasady kwalifikacji na stacjonarne studia filozoficzne I stopnia na UW prezentują się w następujący sposób:
zdjecie
Źródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FF&kategoria=

Z kolei kandydaci na filozofię I stopnia UKSW rekrutowani są w oparciu o takie zasady:
zdjecie
zdjecie
https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/FI024/WF-FI-N-1/#kwalifikacja_nowa_matura

Przedmioty wykładane na filozofii

Oto lista przedmiotów wykładanych na studiach licencjackich z zakresu filozofii:
• historia filozofii,
• epistemologia,
• logika,
• wprowadzenie do filozofii,
• wybrane zagadnienia filozofii współczesnej,
• filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej,
• filozoficzne problemy nauk podstawowych,
• ontologia,
• etyka,
• semiotyka,
• filozofia analityczna,
• filozofia nieanalityczna,
• estetyka,
• filozofia społeczna,
• filozofia polityki,
• filozofia kultury,
• filozofia religii,
• filozofia języka,
• historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej,
• historia filozofii polskiej,
• historia filozofii nowożytnej,
• i inne...

Autor: Weronika Maj