Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Filozofia - 3 uczelnie

Akademia Katolicka - Collegium Joanneum (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Studia filozoficzno-teologiczne (CIAS)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem filozofia w Warszawie

Chcesz studiować filozofię? Dwie uczelnie w Warszawie mają ten kierunek w swojej ofercie edukacyjnej. Sprawdź już dzisiaj, o których uczelniach mowa i jak przebiega rekrutacja na studia filozoficzne w Warszawie!Filozofię nazywa się Królową Nauk nie bez powodu. Jest to dziedzina z bogatą tradycją uniwersytecką, jednak jej początki sięgają znacznie dalej niż historia uniwersytetów – łączą się bowiem z powstaniem cywilizacji. Pojęcia „filozofia” i „filozof” pojawiły się już ok. VI/V w. p.n.e. w Starożytnej Grecji. Filozofia, jako nauka, skupia się na odpowiedzi na podstawowe pytanie, które od wieków, niezmiennie, nurtują człowieka – między innymi o ludzkie istnienie, granice poznania czy wartości. Studia filozoficzne wyposażają studenta w najcenniejszą kompetencję – uczą rozumieć świat i samego siebie. Kształcą także umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia, uczą otwartości i myślowej elastyczności. Rozwijają równocześnie umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami intelektualnymi. Kierunek filozofia jest odpowiedni dla osób, które są ciekawe świata i które chcą kształtować w toku nauki swoje myślowe horyzonty. Są także świetną opcją dla osób, które studiują na innym kierunku lub ukończyły już studia i chcą poszerzyć swoją wiedzę humanistyczną.Uczelnie w Warszawie, na których można studiować filozofięDwie uczelnie w Warszawie oferują kandydatom na studia kierunek filozofia. Obie uczelnie są państwowe – pierwszą z nich jest Uniwersytet Warszawski, a drugą Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego.→ Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii W ofercie UW znajdują się studia filozoficzne zarówno na I stopniu (licencjackie), jak i na II stopniu (magisterskie) nauczania. Studia prowadzone są w trybie dziennym (stacjonarnie) i zaocznym (niestacjonarnym). Kandydaci mogą także podjąć studia filozoficzne w języku angielskim – w ramach specjalności Warsaw International Studies in Philosophy. Studenci mają też możliwość, aby ukończyć specjalizację nauczycielską, zyskując tym samym kwalifikacje do uczenia filozofii w szkołach.→ Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Wydział Filozofii ChrześcijańskiejNa UKSW filozofię studiować można – podobnie jak na UW – na studiach licencjackich oraz magisterskich. Studia na obu poziomach kształcenia dostępne są jednak jedynie w trybie stacjonarnym, czyli dziennie. Studenci studiów I stopnia do wyboru mają 3 profile:• humanistyczny,• epistomiczno-przyrodniczy,• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych. Z kolei studenci studiów II stopnia mogą wybrać jeden z 6 profili:• filozofia nauki,• etyka więzi międzyludzkich,• metafizyka i historia filozofii,• filozofia kultury, religii i polityki,• Philosophy and Culture od East-Central Europe. Experience and Thought,• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych. Jak uczelnie w Warszawie rekrutują na studia filozoficzne?Zasady kwalifikacji na stacjonarne studia filozoficzne I stopnia na UW prezentują się w następujący sposób:zdjecieŹródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FF&kategoria=Z kolei kandydaci na filozofię I stopnia UKSW rekrutowani są w oparciu o takie zasady:zdjeciezdjeciehttps://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/FI024/WF-FI-N-1/#kwalifikacja_nowa_maturaPrzedmioty wykładane na filozofiiOto lista przedmiotów wykładanych na studiach licencjackich z zakresu filozofii:• historia filozofii,• epistemologia,• logika,• wprowadzenie do filozofii,• wybrane zagadnienia filozofii współczesnej,• filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej,• filozoficzne problemy nauk podstawowych,• ontologia,• etyka,• semiotyka,• filozofia analityczna,• filozofia nieanalityczna,• estetyka,• filozofia społeczna,• filozofia polityki,• filozofia kultury,• filozofia religii,• filozofia języka,• historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej,• historia filozofii polskiej,• historia filozofii nowożytnej,• i inne...Autor: Weronika Maj

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie